lpzaow

Posts by lpzaow

Jak anulować błędny przelew?

Renta rodzinna

Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym członkowi rodziny osoby zmarłej, której przysługiwało prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Rentę można otrzymać również po zmarłej osobie, która była na tę okoliczność ubezpieczona.

Koniec wiz do USA?

Polska już od wielu lat czeka na to, by móc dołączyć do programu ruchu bezwizowego. Ciągle jednak do tej pory okazywało się, że nie spełnia wymogów. Jednak ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher, obiecuje, że już we wrześniu tego roku wspomniane wymagania będą mogły zostać spełnione.

Działki będą łatwiej dostępne – nie tylko dla rolników

Ustawa ułatwiająca obrót ziemią rolną została podpisana przez prezydenta. Odtąd działki będą łatwiej dostępne, nie tylko dla rolników.

Stan prawny nieruchomości

Podczas zakupu nieruchomości niezwykle duże znaczenie ma prawidłowa weryfikacja jej stanu prawnego. Niekiedy jest to zadanie bardzo trudne. W praktyce liczba dokumentów do sprawdzenia zależy od rodzaju kupowanej nieruchomości.

Nadal nie ma ustawy frankowej

W lutym br. został przyjęty projekt ustawy frankowej. Wydawało się, że już w lipcu wejdzie on w życie. Okazało się jednak, że prace nad projektem zostały wstrzymane i ostatecznie nie trafił on do czytania na posiedzeniu Sejmu 3 i 4 kwietnia.

Prawo własności przez zasiedzenie

Najem a dzierżawa

Zarówno w przypadku najmu, jak i dzierżawy mamy do czynienia z udostępnieniem cudzej rzeczy komuś innemu w zamian za czynsz. Cechy wspólne powodują czasem problemy z ich rozróżnieniem. Jednak występują też między nimi zasadnicze różnice.

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zgodnie z definicją ustawową, to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone, lub z którymi są powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis.

Kontrowersyjny projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – wycofany?

Polski styl sprawowania demokracji wyróżnia się na tle państw zachodnich. Prawa mniejszości nie są u nas zbyt wysoko cenione, zaś ulubionym zajęciem publicznego dyskursu wydaje się obwinianie ofiar przemocy o to, co im się przytrafiło. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wpisuje się niestety w ten niechlubny trend.

Kodeks pracy – co się zmieni od 2019 r.?

Zmiany w Kodeksie pracy są nieuniknione i zapowiadane już od kilku miesięcy. Część z nich wejdzie już w nowym roku.

Zakaz geoblokowania – co się zmieni?

Już wkrótce wejdzie w życie zakaz geoblokowania, a sprzedający nie będą mogli ograniczać klientom dostępu do zakupu produktów czy usług z powodu ich miejsca zamieszkania.

Czym jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych?

  Duża część inwestycji, które chcemy zrealizować, związana jest z koniecznością uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W języku potocznym często nazywana jest ona decyzją środowiskową. Jest ona wydawana w trybie administracyjnym i określa jakie środowiskowe warunki musi spełnić planowane przez nas przedsięwzięcie.

Wspólnota majątkowa małżonków

Przysięga złożona przed urzędnikiem bądź ołtarzem zmienia w naszym życiu wiele. Więcej, niż zwykle zdajemy sobie sprawę.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20