lpzaow

Posts by lpzaow

Jak rozliczać samochód firmowy

Przede wszystkim, aby samochód stał się pojazdem firmowym należy go wpisać do ewidencji środków trwałych. Pozwoli to przedsiębiorcy na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z eksploatacją tego samochodu. Na przedsiębiorcy-podatniku spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, ponieważ pozwoli to na ustalenie faktycznego przebiegu samochodu. Taka ewidencja powinna zawierać: numer rejestracyjny samochodu i pojemność […]

Niezapłacenie podatku

Każda osoba pracująca legalnie i mająca jakiekolwiek dochody musi co roku składać w Urzędzie Skarbowym deklaracje podatkową tzw. PIT. Osoby, które nie pracują, a uzyskały w danym roku rozliczeniowym jakiś dochód np. ze sprzedaży ziemi czy nieruchomości również. Zdarza się, że rozliczając podatki wychodzi z wyliczeń, że musimy urzędowi dopłacić. W myśl artykułu 51 paragraf […]

Urlopy wypoczynkowe

Kwestie urlopów wypoczynkowych regulują w Kodeksie Pracy artykuły od 152 do 173. Według przepisów każdemu pracownikowi przysługuje coroczny, nieprzerywalny i płatny urlop wypoczynkowy. Długość urlopu zależy od wypracowanych lat. Jeśli przepracowane mamy już ponad 10 lat to należy nam się urlop 26 dniowy, jeśli mniej to 20 dniowy. Do stażu pracy wlicza się każdemu okres […]

Zwolnienie z pracy podczas ciąży

W myśl artykułu 177 Kodeksu Pracy każda kobieta, która zajdzie w ciąże w czasie trwania stosunku pracy podlega szczególnej ochronie przed zwolnieniem od momentu poczęcia aż do rozwiązania. Nie można jej wtedy wypowiedzieć umowy o pracę, z kobieta ma prawo do pełnopłatnego urlopu chorobowego. Aby można było rozwiązać z nią umowę bez wypowiedzenia dana kobieta […]

Leczenie poza miejscem zamieszkania

Coraz częściej się zdarza, że zameldowani jesteśmy w jednym województwie, a pracujemy lub uczymy się w innym. Rodzi to wiele komplikacji szczególnie wtedy, gdy zachorujemy, ponieważ musimy płacąc składki zdrowotne zadeklarować, do jakiej kasy chorych będą one spływały i zdecydować się na lekarza pierwszego kontaktu. Raz w roku każdemu pacjentowi przysługuje możliwość zmiany lekarza rodzinnego […]

Pożyczka dla znajomych

Aby uniknąć przykrych doświadczeń związanych z pożyczką dla znajomych, a bardziej z jej odzyskaniem warto się ubezpieczyć na ten wypadek. Przede wszystkim należy spisać umowę z osobą, której pożyczamy pieniądze, ponieważ obecność świadków podczas przekazywania pieniędzy nie jest dla nas żadnym zabezpieczeniem, a umowa będzie dla sądu podstawowym dowodem w sprawie o zwrot długu. Taki […]

Prawo autorskie a muzyka na imprezach masowych i miejscach publicznych

Wszelkie imprezy masowe, na których odtwarzana lub grana jest muzyka podlegają ustawie o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych. Jeżeli jesteśmy organizatorem takiej zabawy obligowani jesteśmy do podpisania umowy z ZaiKSem i wnieść stosowną opłatę wynegocjowaną z tym stowarzyszeniem. A podczas imprezy może dojść do wizyty inspektora i kontroli umowy ze stanem faktycznym. Również żadne […]

Ściąganie plików z Internetu

Ściąganie plików z Internetu

Według ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozróżniamy prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe. Przedmiotem prawa osobistego jest każdy utwór literacki, muzyczny, film, przedstawienie sceniczne, czy praca plastyczna. Więc jeśli korzystamy m.in. z płyty CD, DVD albo książki musimy pamiętać, że, mimo że jest to nasza własność, bo […]

Dopalacze powracają. Sklepy chcą odszkodowań

Dopalacze powracają. Sklepy chcą odszkodowań

Po 8 miesiącach od spektakularnego zamknięcia sklepów z dopalaczami, okazuje się, że problem z odurzaczami wcale się nie skończył. Pośpiech władz przyczynił się do popełnienia wielu błędów. Wojna z dopalaczami wcale nie została wygrana. W październiku 2010 roku, po fali zatruć dopalaczami sprzedawanymi w tak zwanych „smartszopach”, państwo, mimo że nie dysponowało wieloma narzędziami, postanowiło […]

Koniec kolejek w urzędach

Koniec kolejek w urzędach

Dotychczas, aby załatwić jedną sprawę w dowolnym urzędzie, trzeba było się do niej porządnie przygotować – zebrać komplet dokumentów i uzbroić się w cierpliwość. Do tej pory złożenie jednego wniosku wymagało szeregu załączników w formie zaświadczeń, które petent musiał zdobyć w poszczególnych urzędach. Musiał też dysponować oryginałami dokumentów lub poświadczonymi odpisami. To pochałaniało wiele czasu […]

Leasing nie tylko dla przedsiębiorców

Leasing nie tylko dla przedsiębiorców

Leasing to obecnie bardzo popularny wśród firm sposób na pozyskanie środków trwałych. Już od 1 lipca będzie takim również dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. To konsekwencja nowelizacji ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, którą przeprowadzono w lutym tego roku. Zgodnie z nowymi przepisami, których inicjatorem był resort gospodarki, każdy będzie mógł dzierżawić […]

Mamy coraz więcej doktorantów

Mamy coraz więcej doktorantów

Z roku na rok liczba doktorantów szybko wzrasta. W jakim stopniu motywacją studentów jest pęd ku wiedzy, a w jakim widmo bezrobocia? To drugie ma coraz większe znaczenie. Może świadczyć o tym choćby fakt, że w przeważającej większości doktoranci kształcą się na studiach III stopnia, a nie na drodze przewodu doktorskiego. Ich liczba rośnie tym […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20