lpzaow

Posts by lpzaow

Leczenie poza miejscem zamieszkania

Coraz częściej się zdarza, że zameldowani jesteśmy w jednym województwie, a pracujemy lub uczymy się w innym. Rodzi to wiele komplikacji szczególnie wtedy, gdy zachorujemy, ponieważ musimy płacąc składki zdrowotne zadeklarować, do jakiej kasy chorych będą one spływały i zdecydować się na lekarza pierwszego kontaktu. Raz w roku każdemu pacjentowi przysługuje możliwość zmiany lekarza rodzinnego […]

Pożyczka dla znajomych

Aby uniknąć przykrych doświadczeń związanych z pożyczką dla znajomych, a bardziej z jej odzyskaniem warto się ubezpieczyć na ten wypadek. Przede wszystkim należy spisać umowę z osobą, której pożyczamy pieniądze, ponieważ obecność świadków podczas przekazywania pieniędzy nie jest dla nas żadnym zabezpieczeniem, a umowa będzie dla sądu podstawowym dowodem w sprawie o zwrot długu. Taki […]

Prawo autorskie a muzyka na imprezach masowych i miejscach publicznych

Wszelkie imprezy masowe, na których odtwarzana lub grana jest muzyka podlegają ustawie o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych. Jeżeli jesteśmy organizatorem takiej zabawy obligowani jesteśmy do podpisania umowy z ZaiKSem i wnieść stosowną opłatę wynegocjowaną z tym stowarzyszeniem. A podczas imprezy może dojść do wizyty inspektora i kontroli umowy ze stanem faktycznym. Również żadne […]

Ściąganie plików z Internetu

Ściąganie plików z Internetu

Według ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozróżniamy prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe. Przedmiotem prawa osobistego jest każdy utwór literacki, muzyczny, film, przedstawienie sceniczne, czy praca plastyczna. Więc jeśli korzystamy m.in. z płyty CD, DVD albo książki musimy pamiętać, że, mimo że jest to nasza własność, bo […]

Dopalacze powracają. Sklepy chcą odszkodowań

Dopalacze powracają. Sklepy chcą odszkodowań

Po 8 miesiącach od spektakularnego zamknięcia sklepów z dopalaczami, okazuje się, że problem z odurzaczami wcale się nie skończył. Pośpiech władz przyczynił się do popełnienia wielu błędów. Wojna z dopalaczami wcale nie została wygrana. W październiku 2010 roku, po fali zatruć dopalaczami sprzedawanymi w tak zwanych „smartszopach”, państwo, mimo że nie dysponowało wieloma narzędziami, postanowiło […]

Koniec kolejek w urzędach

Koniec kolejek w urzędach

Dotychczas, aby załatwić jedną sprawę w dowolnym urzędzie, trzeba było się do niej porządnie przygotować – zebrać komplet dokumentów i uzbroić się w cierpliwość. Do tej pory złożenie jednego wniosku wymagało szeregu załączników w formie zaświadczeń, które petent musiał zdobyć w poszczególnych urzędach. Musiał też dysponować oryginałami dokumentów lub poświadczonymi odpisami. To pochałaniało wiele czasu […]

Leasing nie tylko dla przedsiębiorców

Leasing nie tylko dla przedsiębiorców

Leasing to obecnie bardzo popularny wśród firm sposób na pozyskanie środków trwałych. Już od 1 lipca będzie takim również dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. To konsekwencja nowelizacji ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, którą przeprowadzono w lutym tego roku. Zgodnie z nowymi przepisami, których inicjatorem był resort gospodarki, każdy będzie mógł dzierżawić […]

Mamy coraz więcej doktorantów

Mamy coraz więcej doktorantów

Z roku na rok liczba doktorantów szybko wzrasta. W jakim stopniu motywacją studentów jest pęd ku wiedzy, a w jakim widmo bezrobocia? To drugie ma coraz większe znaczenie. Może świadczyć o tym choćby fakt, że w przeważającej większości doktoranci kształcą się na studiach III stopnia, a nie na drodze przewodu doktorskiego. Ich liczba rośnie tym […]

Nowe zasady przeciwdziałania narkomanii

Nowe zasady przeciwdziałania narkomanii

Za pół roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, którą 10 V 2011 podpisał prezydent B. Komorowski. Od tej pory walka z środkami odurzającymi będzie skuteczniejsza. Prokuratorzy będą bardziej zaangażowani w walkę z dilerami narkotyków. Będą mogli nakładać na nich także większe kary niż dotychczas. Nowe prawo obejmuje także sprzedawców tzw. „dopalaczy”, zakazując […]

Pracodawcy chcą umów projektowych

Pracodawcy chcą umów projektowych

Pracodawcy stawiają warunek. Zanim wyrażą zgodę na ograniczenie czasu zawierania terminowych umów o pracę nawet do 2 lat, chcą by rząd zaakceptował ich projekt zmian w kodeksie pracy. Chodzi o uregulowanie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. Przedsiębiorcy postulują o nowe rozwiązania, dzięki którym mogliby wiązać się z pracownikiem na ściśle zdefiniowany czas. Dlatego proponują […]

Pomoc prawna wciąż niewystarczająca

Pomoc prawna wciąż niewystarczająca

Korzystanie z usług prawniczych w Polsce zakrawa o luksus. Niewiele osób może sobie na nie pozwolić, reszta wobec problemów pozostaje bezsilna i nie może liczyć na żadną pomoc państwa. To temat, który od lat dręczy Ministerstwo Sprawiedliwości. Choć ciągnie się on już wystarczająco długo, wciąż żadne przepisy mające to zmianić nie zostały wprowadzone w życie. […]

Pomysł KE na walkę z piractwem

Pomysł KE na walkę z piractwem

Ochrona własności intelektualnej jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Innowacyjność jest motorem postępu. Unijni urzędnicy mają pomysł, jak sobie poradzić z piractwem. Jednocześnie po raz pierwszy jest to pomysł, który nie oznacza bezpardonowej walki z wolnością w sieci. Komisja Europejska deklaruje, że za kluczowe uznaje dwie wartości: prawo autorskie, swobodny obieg treści i informacji. Dlatego nowe regulacje […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19