lpzaow

Posts by lpzaow

Kampania Napisz Testament

Sporządzanie testamentów w Polsce to niestety rzadkość. Z danych sondażu Kantar Milward Brown, przeprowadzonego we współpracy z Fundacją Otwarte Forum wynika, że tylko 13 na 100 osób powyżej 50 roku życia spisało taki dokument. 63% z tych osób stanowią kobiety. Ponad 70% testamentów sporządzanych jest w formie notarialnej. Ponad 97% ankietowanych, którzy napisali testament, zapisało […]

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie jest nieraz utożsamiane z pominięciem w testamencie. Jednak są to dwie różne sytuacje, które mają odmienne skutki prawne. Jeśli osoba pozostająca w określonej relacji z testatorem (małżonek, rodzic, zstępny) zostanie pominięta, nadal przysługuje jej prawo do zachowku. Natomiast wydziedziczenie pozbawia tego prawa.

Zasada dobrego sąsiedztwa

Jeśli dany obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, aby można było na nim cokolwiek wybudować, trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Jednym z tych warunków jest zasada dobrego sąsiedztwa, zwana także zasadą kontynuacji funkcji.

Czym zajmuje się prawo administracyjne?

Prawem administracyjnym nazywamy gałąź prawą, która dotyczy wszelkich spraw wpływających na funkcjonowanie organów administracji publicznej oraz podmiotów z nimi powiązanych. Prawo administracyjne reguluje na mocy przepisów obowiązki, uprawnienia oraz zależności danych organów i instytucji. Cechą charakterystyczną prawa administracyjnego jest stosowanie przymusu państwowego w celu wykonania danej procedury prawnej, gdy sytuacja tego wymaga.

testament

Podatek od spadków i darowizn

Nabycie spadku lub otrzymanie darowizny związane jest z obowiązkiem podatkowym. Istnieje jednak szereg zwolnień z tej opłaty.

Ustawa o Brexicie przegłosowana

Brytyjska Izba Gmin przegłosowała drugie czytanie kontrowersyjnej ustawy o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wielka Brytania rozpoczęła procedurę wyjścia ze Wspólnoty 29 marca 2017 roku i ma zamiar opuścić Wspólnotę do końca marca 2019 roku.

Restauracje mają obowiązek informować o składzie potraw

Właściciele restauracji często zapominają o tym, że od 13 grudnia 2014 roku mają obowiązek informować konsumentów o składzie serwowanych potraw i zawartych w nich alergenach. Wynika to między innym z faktu, że nie chcą oni, by ich menu wyglądało jak gruby biuletyn. Bardziej skupiają się na tym, by potrawy były interesująco opisane, niż by widniał […]

Dzieło osierocone

Dzieło osierocone jest pojęciem z zakresu prawa autorskiego. Oznacza ono utwór, którego sytuacja pod względem autorskich praw majątkowych jest niejasna – z jednej strony prawdopodobnie nie wygasły, a z drugiej nie ma możliwości dotarcia do ich właściciela.

Jednolite ceny książek – projekt ustawy

Czytelnictwo w Polsce spada z roku na rok. Jak wykazują statystyki, ponad 60% Polaków nie czyta w ogóle książek. Trwają konsultacje nad wprowadzeniem ustawy, która według specjalistów miałaby poprawić sytuację.

Kierowcy mogą sprawdzić punkty karne przez internet

Kierowcy w Polsce otrzymali nowe narzędzie, które umożliwia im sprawdzanie stanu swoich punktów karnych otrzymanych za popełnione wykroczenia drogowe. Od 24 kwietnia 2017 roku można sprawdzić ten stan przez internet.

Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

Nowe przepisy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów weszły w życie z dniem 10 stycznia 2017 roku. Nowe przepisy mówią, że przedsiębiorca, który odrzuci reklamację złożoną przez klienta, zobowiązany jest poinformować go o możliwości rozstrzygnięcia sporu pozasądowo. Wprowadzenie takiego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich zakłada, że można większość ich rozstrzygać polubownie, poprzez arbitraż, czyli sąd polubowny lub mediację.

Planowane zmiany w świadectwie pracy

NSZZ „Solidarność” proponuje, by w świadectwie pracy zrezygnować z informacji o trybie rozwiązania umowy z pracownikiem. Propozycja ta ma zostać rozpatrzona przez zespół ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20