lpzaow

Posts by lpzaow

Zawód sędziego

Zawód sędziego – charakterystyka

W gronie najbardziej poważanych zawodów jest zawód sędziego. Osoba pełniąca taką funkcję znajduje się na szczycie piramidy prawniczej, gdyż podlega jedynie Konstytucji RP oraz określonym ustawom. Zawód sędziego jest zawodem dożywotnim i tylko decyzją sądu dyscyplinarnego można pozbawić uprawnień sędziego.

transplantacja

Zmiany w ustawie transplantacyjnej

Ministerstwo Zdrowia zamierza dokonać istotnych zmian w ustawie transplantacyjnej. Wspomniane postanowienie podyktowane jest koniecznością dostosowania legislacji do dyrektyw płynących z Unii Europejskiej. Modyfikacje mają dotyczyć kilku obszarów, które wprowadzone w życie pozwolą na lepsze gospodarowanie materiałem transplantacyjnym i zapewnienie lepszego bezpieczeństwa w przypadku przeszczepów.

Klauzule niedozwolone w e-sklepach

Obszerną listę klauzul uznanych za niedozwolone można znaleźć na stronie UOKiK. Kiedyś takimi klauzulami zajmował się Sąd Ochrony Konkurencji  i Konsumenta, dziś następuje to decyzją Prezesa UOKiK. Lista w pdf ma ponad 1700 stron.

Czy rutynowe kontrole trzeźwości kierowców są zgodne z prawem?

Na polskich drogach od dawna odbywają się akcje mające na celu kontrolowanie trzeźwości kierowców. W praktyce nieraz wygląda to tak, że policjanci zatrzymują wszystkie samochody jadące daną drogą i poddają ich kierowców kontroli trzeźwości. Czy jednak mają prawo tak robić?

Europejskie Poświadczenie Spadkowe

W sierpniu 2015 roku doszło do zmian w prawie spadkowym w UE. Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 16 sierpnia 2012 roku w sprawie m.in. ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, a także uznawania i wykonywania orzeczeń przyjmowania oraz wykonywania dokumentów urzędowych, które dotyczą dziedziczenia wszedł w życie dnia 17 sierpnia 2015 roku […]

Licencje Creative Commons

Creative Commons to organizacja pozarządowa z USA, która stworzyła i ciągle rozwija własny system licencji. Są to gotowe rozwiązania prawne, z których można korzystać bez konieczności przygotowywania własnych licencji.  Pozwalają one twórcom na zachowanie własnych praw przy możliwości dzielenia się swoimi utworami z innymi. Zasada „wszelkie prawa zastrzeżone” ustępuje  innej: „pewne prawa zastrzeżone”.

testament

Czym jest zachowek?

Zachowkiem określa się minimalną część majątku zmarłego, gwarantowaną wszystkim ustawowym spadkobiercom niezależnie od woli osoby zmarłej. Według prawa zachowek wynosi ½ udziału spadkowego, zaś w przypadku spadkobierców małoletnich bądź trwale niezdolnych do pracy- nawet 2/3 udziału spadkowego.

Radca prawny

Czym zajmuje się radca prawny?

Profesja radcy prawnego znana jest każdemu, ale jakie są kompetencje takiego specjalisty i czym właściwie się zajmuje – na to pytanie nie wszyscy znają odpowiedź. Po przeczytaniu niniejszego artykułu wszystko będzie jasne.

Reforma oświaty – założenia

Minister edukacji Anna Zalewska zaprezentowała planowane zmiany w systemie edukacji, które mają wejść w życie w 2017 r. Na razie był to ogólny schemat – więcej szczegółów poznamy pod koniec października, gdy MEN przedstawi projekt ustawy. Podsumujmy jednak krótko, co już wiadomo.

Na czym polega zawód komornika sądowego?

Hasło „komornik” u wielu ludzi wywołuje niemiłe skojarzenia, a gdy słyszą: „prawo egzekucyjne” – cierpnie im skóra. Niestety zawód komornika nie jest ani łatwy do wykonywania, ani przyjemny.

Kto uzyska prawo do wcześniejszej emerytury?

Jedna z obietnic wyborczych PiS dotyczyła wycofania się z wydłużenia wieku emerytalnego do 67. roku życia. Jednak wygląda na to, że może zabraknąć pieniędzy na jej realizację.

Więzienie za handel w niedzielę?

Pomysł wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę co jakiś czas powraca. Ostatnio do Sejmu trafił obywatelski projekt ustawy przygotowany przez „Solidarność”. Na początku czerwca został on formalnie zaakceptowany przez marszałka Sejmu. Od tego czasu projekt oczekuje na zebranie 100 tysięcy podpisów.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19