lpzaow

Posts by lpzaow

Zawód sędziego

Naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste określa się jako podstawowe prawa człowieka. Dotyczą one naszych najbliższych obszarów, przez co ich naruszenie jest odczuwalne szczególnie mocno i dotkliwie. Prawo w Polsce w sposób szczególny chroni te prawa. Oznacza to, że każde ich złamanie może być podstawą do wytoczenia sprawy cywilnej lub karnej i ubiegania się zarówno o odszkodowanie, jak i […]

Obowiązek meldunkowy

Na czym polega służebność mieszkania?

Służebność mieszkania to obciążenie konkretnej nieruchomości (gruntu, budynku lub lokalu) na rzecz wskazanej prawem osoby fizycznej polegające na tym, że uprawniona osoba może korzystać w określonym zakresie z obciążonej nieruchomości albo właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno dokonywać określonych uprawnień, które przysługują mu wobec osoby uprawnionej na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu prawa własności danej […]

Dziedziczenie długów

Dziedziczenie długów – na jakich zasadach?

W 2015 r. nastąpiło w polskim prawie parę znaczących zmian dotyczących dziedziczenia długów. Nie jest już możliwe dziedziczenie długów przez niedopatrzenie, nieznajomość przepisów czy przypadek. Zapisy obowiązują od 18 października ubiegłego roku.

Prawa zwierząt

Jak prawo chroni zwierzęta?

Zwierzęta nierzadko narażone są na okrutne traktowanie ze strony człowieka: topienie szczeniąt, pozostawienie psa w samochodzie w upalny dzień, traktowanie kota jak worka treningowego, głodzenie bydła czy spełnianie swoich fantazji poprzez strzelanie do rysia bądź dzika to niestety polskie realia. Niemal wszystkie organizacje prozwierzęce twierdzą, że kary za znęcanie się nad zwierzętami są zbyt niskie […]

Prawo rodzinne

Zmiany w prawie rodzinnym

Kwestie dotyczące odbierania dzieci rodzicom są sprawami bardzo delikatnymi, szczególnie jeśli argumentem, który przekonuje sąd do takiej decyzji, jest zła sytuacja materialna rodziców. Pod koniec grudnia do Sejmu wpłynął projekt ustawy, która ma te kwestie usystematyzować, a także wprowadzić zakaz umieszczania dzieci w pieczy zastępczej wyłączenie z powodu ubóstwa rodziców. Nowelizacja obejmie kodeks rodzinny i […]

Podatek bankowy

Czym jest podatek bankowy?

Pod koniec grudnia ubiegłego roku Sejm uchwalił ustawę o podatku od niektórych instytucji finansowych. Zgodnie z jej zapisami już od lutego 2016 roku banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy ubezpieczeniowe i pożyczkowe będą odprowadzały tzw. podatek bankowy. Początkowo zakładana roczna stawka 0,39% w ostatniej chwili zmieniona została na 0,44% od wartości aktywów.

Odmowa urlopu

Odmowa urlopu – kiedy jest możliwa?

Urlop wypoczynkowy jest jednym z przywilejów pracowniczych wynikających z przepisów prawa, a dokładnej z kodeksu pracy. Każdy zatrudniony na umowę o pracę jest więc uprawniony do wykorzystania przypadających mu w ciągu roku dni wolnych.

Rękojmia

Czym jest rękojmia?

Rękojmia jest to odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne lub prawne sprzedanej rzeczy. Jest to odpowiedzialność obligatoryjna, wynikająca z ustawy, co oznacza, że nie może zostać przez sprzedającego wyłączona ani ograniczona. Rękojmia jest ujęta w przepisach kodeksu cywilnego.

Becikowe

Becikowe – kiedy jest wypłacane?

Jednym ze świadczeń, przyznawanych rodzinom lub osobom samotnie wychowującym dzieci, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, znana również jako „becikowe”. Wypłacane od 2006 roku, w wysokości jednego tysiąca złotych, na stałe wpisało się w kanon rodzinnej pomocy społecznej.

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy polega na rejestracji danych na temat poszczególnych osób, w celu gromadzenia i posiadania informacji o obywatelach przez organy władzy publicznej, które dzięki tej wiedzy mogą prawidłowo wykonywać swoje zadania. Obowiązkowi meldunkowemu podlegają osoby posiadające polskie obywatelstwo i przebywające na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego

Znak towarowy to chroniony prawem, unikatowy element, który odróżnia dany produkt lub markę od innych występujących na rynku, przy czym nie jest to wyłącznie logo, nazwa czy znak firmowy, z którym się w pierwszej kolejności kojarzy, ale może być nim jakiekolwiek oznaczenie, które wyróżni produkt czy usługę.

Prawo

Prezydenckie prawo łaski

Prawo łaski jest szczególnym uprawnieniem Prezydenta wynikającym z Konstytucji, na mocy którego ma on prawo do całkowitego lub częściowego uwolnienia osoby skazanej od skutków karnych prawomocnego wyroku sądu.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20