KRUS będzie droższy

KRUS będzie droższy

W ostatnim czasie presja na likwidację uprzywilejowanego statusu KRUS-u nasila się. Rolnicy opłacają dużo niższe stawki niż właściciele firm. Zapadła decyzja TK, która jest początkiem zmian.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że każdy rolnik, który posiada gospodarstwo o powierzchni większej niż 1 hektar przeliczeniowy, powinien być traktowany jak przedsiębiorca. W chwili obecnej nawet właściciele ogromnych latyfundiów generujących olbrzymie dochody płacą bardzo niskie składki, ledwo przekraczające 300 złotych kwartalnie, podczas gdy najmniejszy, samozatrudniający się przedsiębiorca musi odprowadzać miesięcznie 800 złotych na ZUS.

Z jednej strony przeciwnicy KRUS-u cieszą się decyzją TK, traktując ją jako pierwszy sygnał korzystnych zmian. Z drugiej wielu analityków wskazuje potrzebę stopniowego przekształcania sytuacji z uwzględnieniem polskich realiów. Wielu rolników nadal żyje na granicy ubóstwa i podnosząc składki KRUS powinno się to uwzględnić. Należało by je różnicować nie tylko ze względu na obszar gospodarstwa, ale też z uwagi na rodzaj upraw. Zależnie od nich uzyskiwany dochód może się różnić nawet o kilkaset procent.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.