Pieczątki przestaną być niezbędne

AndreyPopov/bigstockphoto.com

Obecne przepisy wymagają stosowania różnego rodzaju pieczątek na dokumentach urzędowych. Brak odpowiedniej pieczęci komplikuje załatwianie spraw, a czasem nawet je uniemożliwia. Jednak wkrótce ma się to zmienić.


Proponowane zmiany mają umożliwić przedsiębiorcom zastosowanie innych form identyfikacji niż pieczątka, np. podpisu elektronicznego czy nadruku. Ma to ułatwić procedury załatwiania spraw urzędowych, przede wszystkim drogą elektroniczną, a także przyczynić się do zredukowania ich kosztów. Zakłada się, że od lipca przyszłego roku będzie można wybrać najbardziej dogodną formę identyfikacji. Wymóg stosowania pieczątek został też już usunięty z wzorów niektórych dokumentów, np. świadectwa pracy. Jednak organy administracji publicznej mają nadal stosować pieczęcie urzędowe.

Wskazuje się, że obecne procedury są nadmiernie sformalizowane i uniemożliwiają elektronizację. Poza tym zmuszają one przedsiębiorców do osobistego stawiennictwa w urzędach, co wymaga czasu. Występuje też duże ryzyko nadmiernego przedłużania się procedur wskutek błędów formalnych – zastosowania nieodpowiedniego stempla bądź jego braku, co wymusza ponowne składanie dokumentu.

Krokiem w kierunku eliminacji pieczątek mają być też ePWZ, czyli elektroniczne prawa wykonywania zawodu lekarza. Będą one wydawane od 1 października 2018 r. Mają one umożliwić identyfikację lekarzy bez konieczności stosowania przez nich pieczątek, a także korzystanie z systemów informatycznych związanych z ochroną zdrowia. ePWZ ma mieć formę karty z mikroprocesorem, o formacie podobnym do dowodu osobistego, umożliwiającej składanie podpisu elektronicznego oraz zawierającej certyfikat dostępu do systemów informatycznych. Dzięki temu lekarze nie tylko nie będą musieli zawsze stawiać pieczątek na dokumentach, ale także zapamiętywać danych logowania. Od przyszłego roku niektóre dokumenty medyczne mają być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.