Stalking jest przestępstwem

Stalking jest przestępstwem

Stalking – w skrócie uporczywe nękanie i prześladowanie wywołujące w ofierze ciągłe poczucie strachu i zagrożenia – zostało w końcu wprowadzone do kodeksu karnego.

Kryminalizacja stalkingu to odpowiedź na wzrastającą w ostatnim czasie liczbę przypadków prześladowania osób. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości ofiarami stalkingu mogło paść już 3 mln Polaków. Z ostatniego sondażu przeprowadzonego na zlecenie resortu wynika, że z 10 tys. badanych do bycia nękaną przyznała się co 10 osoba. Zjawisko jest tym bardziej niepokojące, że nierzadko przypadki nękania kończą się samobójstwem.

Ministerstwo długi czas dążyło do tego, by ograniczyć liczbę takich groźnych zachowań. W efekcie jesienią ubiegłego roku rząd zdecydował się na przyjęcie nowelizacji ustawy, która przewidywała wprowadzenie surowych kar dla osób dopuszczających się gnębienia innych. Projekt trafił do Sejmu i tam również został przyjęty. Cały proces uznania stalkingu za czyn kryminalny został zakończony wraz z podpisem prezydenta.

Stalking został wprowadzony do kodeksu karnego. W związku z tym, ci którzy się go dopuszczają narażają się na karę pozbawienia wolności od 3 do 10 lat. Największy wymiar kary przysługuje tym, których działania spowodują samobójstwo poszkodowanego. Przepisy antystalkingowe za słuszne uważają dwie definicje stalkingu. Przede wszystkim jest to uporczywe nękanie i prześladowanie poprzez smsy, telefony, maile, a także śledzenie. Stalkingiem nazwano także korzystanie z czyjejś tożsamości, wykorzystywanie jej na portalach społecznościowych i skutkujące zazwyczaj nieprzyjemnościami dla pokrzywdzonego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.