UE wprowadza ograniczenia dla operatorów komórkowych

UE wprowadza ograniczenia dla operatorów komórkowych

W tej chwili operatorzy dowolnie, według własnych zasad, mogą ustalać długość trwania umów zawieranych ze swoimi klientami. Od maja się to zmieni.

Dla operatorów ze względów oczywistych korzystne są umowy zawierane na jak najdłuższy czas. To gwarantuje zatrzymanie klienta, a w konsekwencji ciągłość wpływów. Dla klienta pakowanie się w długotrwałe umowy rzadko jest na rękę. Obecnie bowiem konkurencja wymaga stałego uatrakcyjniania oferty, w ciagu kilkunastu miesięcy więc klient przywiązany do jednego operatora może wiele starcić.

W trosce o klienta, ale też zdrową konkurencję Unia Europejska wprowadziła operatorom komórkowym ograniczenia, które faktem staną się w maju. Muszą zostać zaakceptowane jeszcze przez wszystkie kraje Wspólnoty. W myśl nowych regulacji operatorzy w całej Zjednoczonej Europie nie będą mogli podpisywać umów dłuższych niż 24 miesiące. Będą też zobowiązani, by poinformować swoich klientów o 12-miesięcznych abonamentach, które będą musiały znaleźć się w ich ofercie.

Unia Europejska zadbała także o sprawne przenoszenie numeru do innego operatora. Cały proces ma trwać niedłużej niż 24 godziny. Klient ma mieć także łatwy dostęp do wszelkich informacji dotyczących planów taryfowych. Poza tym operator będzie zobligowany do wyjaśnienia klientowi powodów ewentualnego zawyżenia rachunku, ponad to co stanowi ustalony w umowie limit.

Wprowadzane przez Unię zasady będą jednolite w całej Unii Europejskiej.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.