Zmiany w ustawie o usługach turystycznych

Zmiany w ustawie o usługach turystycznych

Ustawodawca zmodyfikował dokument zdecydowanie na korzyść klientów firm z tej branży. Dzięki nowemu prawu interesy turystów będą dużo lepiej zabezpieczone.

Lista wprowadzonych zmian obejmuje:

  • Nałożenie na niewypłacalne firmy obowiązku zwrotu opłat za imprezy, które się nie odbyły oraz zorganizowania klientom podróży do zaplanowanego miejsca powrotu.
  • Przyznanie klientom prawa do złożenia reklamacji wycieczki w terminie do 30 dni od jej zakończenia. Tyle samo czasu firma ma na reakcję. Jeśli jej nie podejmie, reklamacja automatycznie zostanie uznana za uzasadnioną.
  • Zaostrzenie kar wobec pilotów, przewodników i organizatorów wycieczek, którzy wprowadzają w błąd odnośnie swoich uprawnień (grzywna, a nawet więzienie).

Możliwość zrealizowania tych zabezpieczeń ma zapewnić wyższe ubezpieczenie. Stawki wzrosną nawet pięciokrotnie. Przedstawiciele branży sądzą, iż korzystne byłoby także powołanie specjalnego funduszu, który nie tyle pozwalałby dowieźć klientów z powrotem, ale umożliwiłby opłacenie kosztów pobytu, tak aby turyści odbyli wycieczkę do końca, mimo problemów finansowych biura.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.