Zmiany w ustawie transplantacyjnej

Ministerstwo Zdrowia zamierza dokonać istotnych zmian w ustawie transplantacyjnej. Wspomniane postanowienie podyktowane jest koniecznością dostosowania legislacji do dyrektyw płynących z Unii Europejskiej. Modyfikacje mają dotyczyć kilku obszarów, które wprowadzone w życie pozwolą na lepsze gospodarowanie materiałem transplantacyjnym i zapewnienie lepszego bezpieczeństwa w przypadku przeszczepów.

Po pierwsze, ustawa ma być rozszerzona o nowe uregulowania dokładniej precyzujące sprowadzanie do Polski ludzkich tkanek i komórek z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. Ponadto, ustawa ma zapewnić monitorowanie komórek w czasie, w którym przekazywane są one od dawcy do biorcy.

transplantacja

olly2/bigstockphoto.com

Po drugie, projekt zmian w ustawie wprowadza unikalny identyfikator, który wykorzystywany jest do oznaczania tkanek i komórek dystrybuowanych na terenie Wspólnoty Europejskiej. Rzeczony identyfikator, to tak zwany „jednolity kod europejski”. Wspomniane oznaczenie ma mieścić w sobie informacje o najważniejszych właściwościach tkanek i komórek.

Po trzecie, zakres czynności, jakie mogą podjąć banki tkanek i komórek uległ zasadniczemu rozszerzeniu. Rzeczone banki będą mogły bowiem importować tkanki i komórki z krajów, które nie należą do Unii Europejskiej. W przypadku sprowadzenia komórek na terytorium Polski banki będą zobowiązane powiadomić w przeciągu 7 dni Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek. Banki te będą także zobligowane do archiwizowania dokumentacji dotyczącej tkanek i komórek przez co najmniej 30 lat w taki sposób, aby wykonalna była identyfikacja dawcy i biorcy. Natomiast Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek zajmie się kontrolowaniem danych o polskich tkankach i komórkach przechowywanych w unijnym kompendium tychże.

Po czwarte, ustawodawcy postulują również zmiany w przepisach karnych ustawy. Aktualnie osoba, która bez obligatoryjnego pozwolenia decyduje się na pobranie tkanki, komórki lub narządu w celu przeszczepienia albo przeszczepia je, jest objęta grzywną albo karą ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat trzech. Ponadto projekt zmian przypisuje odpowiedzialność za ten czyn kierownikowi podmiotu leczniczego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.