Porady prawne

Ograniczenia handlu w niedziele – czy zostaną zaostrzone?

Mimo że zakaz handlu został wprowadzony w 2018 roku, nadal ograniczenie możliwości dokonania zakupów w niedzielę budzi dużo emocji. Sytuacja może już wkrótce wzbudzić jeszcze większe dyskusje, ponieważ w rządzie pojawił się pomysł projektu, który uszczelnić ma obecnie funkcjonujące przepisy. Oznaczałoby to zamknięcie w niedzielę niektórych placówek handlowych, obecnie otwartych z powodu prowadzenia działalności pocztowej.

Mało czasu na wnioski o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii

Od 30 marca 2019 roku ubiegać można o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Termin na złożenie wniosku dla osób, które przebywały w UK przed 31 grudnia 2020, mija 30 czerwca 2021 roku. Imigrantom, którzy nie złożą wniosku w tym czasie, może grozić deportacja.

Mandaty z fotoradarów

Zmiany w prawie drogowym

1 czerwca br. wejdzie w życie długo oczekiwana nowelizacja ustawy o ruchu drogowym. Projekt zapowiadanych zmian w obecnym kształcie został finalnie podpisany przez prezydenta Andrzeja Dudę po uprzednim procedowaniu w parlamencie. Główne zmiany to: ujednolicenie ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym, zakaz tzw. jazdy na zderzaku, wprowadzenie zasady pierwszeństwa pieszych. Przed datą wprowadzenia powyższych zmian, zapowiedziano […]

Pierwszeństwo pieszych – nowa ustawa

Mnogość wypadków z udziałem pieszych popchnęła rząd do wprowadzenia nowych rozwiązań na drogach. W samym 2019 roku doszło do 7000 niebezpiecznych zdarzeń drogowych, w których udział brały osoby idące na nogach. Jedynym pocieszeniem mógł być fakt, że liczba ta nieco spadła, w porównaniu do poprzednich lat. Nie zmienia to jednak faktu, że wypadków takich wciąż […]

Spadkobiercy mają wgląd do informacji o spadkodawcach

Wraz z momentem śmierci dana osoba przestaje mieć możliwość chronienia swoich danych osobowych, a to, co robiła za życia może zostać skrywane lub ujawnione przez osoby czy instytucje, którym te informacje zostały powierzone. Czy banki mają prawo przedstawiać spadkobiercom całą historię rachunku spadkodawcy? Gdzie w tym wszystkim ochrona danych?

Kontrowersje wokół podatku z tytułu reklam

Rząd szuka kolejnych sposobów na łatanie dziurawego budżetu, a jednym z nich ma być podatek od reklam. Jest to pomysł o tyle kontrowersyjny, że nie obejmie każdego, a jedynie wybrane podmioty.

Radca prawny

Jak zmienić imię i nazwisko?

Zmiana imienia i nazwiska możliwa jest, wyłączając zamążpójście, jedynie z ważnych powodów. Należą do nich posiadanie nazwiska ośmieszającego, nielicującego z godnością człowieka, albo zmiana na imię lub nazwisko, którego faktycznie się używa. Zasady te reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.

Zniszczenie mienia

Zniszczenie mienia jest to czyn zabroniony według polskiego prawa. Ważne jest, że karze podlega tylko umyślne zniszczenie rzeczy. Jeśli dany czyn wykonaliśmy nieumyślnie, ale dodatkowo np. nie spowodowaliśmy katastrofy w komunikacji czy uszkodzenia zabytku, to nie jest on przestępstwem ani wykroczeniem.

Praca zdalna a kwarantanna

Ponad 430 tysięcy osób objętych jest obecnie kwarantanną z powodu koronawirusa. Konieczność przebywania w odosobnieniu i brak możliwości świadczenia pracy w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę budzi wśród pracowników i właścicieli firm wątpliwości.

Nowe prawo budowlane – co się zmienia?

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadzi nowe wytyczne i sprecyzuje, kiedy można budować na podstawie pozwolenia, a kiedy wystarczy zgłoszenie. Jej celem jest uproszczenie procesu inwestycyjnego.