Porady prawne

Umowa zawarta na odległość – co warto o niej wiedzieć?

Już 57% Polaków chętnie robi zakupy przez internet – jak wynika z badania firmy doradczej EY. Najczęściej kupujemy elektronikę, a najrzadziej żywność. Przy każdym, nawet najmniejszym zakupie zawieramy umowę na odległość. Czym się charakteryzuje? Co trzeba zrobić, aby taka umowa była ważna? Jakie, jako konsumenci, mamy w związku z tym prawa?

Testament ustny

Ważność testamentu

Testament jest ostatnim oświadczeniem woli spadkodawcy. Jednak sporządzony w nieodpowiedniej formie może być nieważny. Jak napisać testament, aby jego zapisy zostały wypełnione?

Pakiet Przyjazne Prawo – zmiany dla najmniejszych firm

Od przyszłego roku w życie wejdą rozwiązania, które ułatwią życie małym przedsiębiorcom. Nowelizacja obejmie niemal 70 ustaw. Zmiany funkcjonować będą pod nazwą „Przyjazne prawo”.

Jak anulować błędny przelew?

Renta rodzinna

Renta rodzinna jest świadczeniem przyznawanym członkowi rodziny osoby zmarłej, której przysługiwało prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Rentę można otrzymać również po zmarłej osobie, która była na tę okoliczność ubezpieczona.

Koniec wiz do USA?

Polska już od wielu lat czeka na to, by móc dołączyć do programu ruchu bezwizowego. Ciągle jednak do tej pory okazywało się, że nie spełnia wymogów. Jednak ambasador USA w Polsce, Georgette Mosbacher, obiecuje, że już we wrześniu tego roku wspomniane wymagania będą mogły zostać spełnione.

Działki będą łatwiej dostępne – nie tylko dla rolników

Ustawa ułatwiająca obrót ziemią rolną została podpisana przez prezydenta. Odtąd działki będą łatwiej dostępne, nie tylko dla rolników.

Stan prawny nieruchomości

Podczas zakupu nieruchomości niezwykle duże znaczenie ma prawidłowa weryfikacja jej stanu prawnego. Niekiedy jest to zadanie bardzo trudne. W praktyce liczba dokumentów do sprawdzenia zależy od rodzaju kupowanej nieruchomości.

Nadal nie ma ustawy frankowej

W lutym br. został przyjęty projekt ustawy frankowej. Wydawało się, że już w lipcu wejdzie on w życie. Okazało się jednak, że prace nad projektem zostały wstrzymane i ostatecznie nie trafił on do czytania na posiedzeniu Sejmu 3 i 4 kwietnia.

Prawo własności przez zasiedzenie

Najem a dzierżawa

Zarówno w przypadku najmu, jak i dzierżawy mamy do czynienia z udostępnieniem cudzej rzeczy komuś innemu w zamian za czynsz. Cechy wspólne powodują czasem problemy z ich rozróżnieniem. Jednak występują też między nimi zasadnicze różnice.

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zgodnie z definicją ustawową, to dane w postaci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone, lub z którymi są powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis.