Porady prawne

Rozdzielnosc majatkowa

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa jest jednym z rodzajów majątkowych ustrojów małżeńskich, który polega na wyłączeniu wspólności majątkowej. Zgodnie z nim każdy z małżonków zachowuje cały majątek nabyty zarówno przed, jak i po wprowadzeniu rozdzielności, i każdy z nich może dowolnie nim zarządzać.

Alimenty

Kiedy rodzice mogą wymagać alimentów od dzieci?

Alimenty, choć kojarzą się ze świadczeniem rodzica wobec dziecka, mogą być również zobowiązaniem odwrotnym, tj. płaconym przez dzieci na rzecz rodziców. Obowiązek dostarczania środków utrzymania dotyczy bowiem krewnych w linii prostej

Mobbing

Jak reagować na mobbing?

W zespole pracowniczym, tak jak w przypadku każdej relacji, obowiązują określone zasady współżycia społecznego. Czynnikami motywującymi pracowników są z pewnością przyjazna atmosfera w miejscu pracy, co najmniej poprawne stosunki z pozostałymi członkami zespołu, a także wsparcie ze strony pracodawcy (przełożonego). Niestety, w wielu przypadkach relacje między poszczególnymi osobami przybierają charakter patologiczny.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Część osób po rozwodzie decyduje się na zmianę nazwiska, najczęściej są to kobiety, które chcą wrócić do nazwiska panieńskiego. Nie trzeba posiadać zgody drugiego współmałżonka, który może pozostać przy swoim nazwisku, jest to decyzja indywidualna, autonomiczna i nie wpływająca bezpośrednio na drugą stronę.

Kiedy pozwolenie na budowę, a kiedy zgłoszenie budowy

Ogólnie znane jest prawo, że każdy budynek wolnostojący stawiany na działce i mający więcej niż 25 m kw musi mieć pozwolenie na budowę. Są to takie budynki jak garaże, altany i wiaty. Taki dokument wydaje starosta po złożeniu w jego urzędzie wniosku o wydanie zgody na budowę, do którego dołączyć należy cztery kopie planu budowy, […]

Zasady wywłaszczenia

Wywłaszczenie polega na tym, że nasza nieruchomość jest przekazywana na rzecz Skarbu Państwa, albo jednostkę samorządu terytorialnego lub organy państwowe na jakiś czas ograniczają prawa do danej nieruchomości. W ostatnich latach głośno jest o wywłaszczeniach na rzecz państwa gruntów i nieruchomości potrzebnych do celów publicznych. Dzieje się tak w przypadku, gdy nieruchomość potrzebna jest m.in. […]

Rejestracja znaku towarowego

Co grozi za pobicie i jak założyć sprawę

Kodeks Karny w Polsce przewiduje w swoich paragrafach trzy formy pobicia: ciężki, średni i lekki. Lekkie pobicie to takie, którego skutki nie trwają dłużej niż siedem dni (nie byliśmy hospitalizowani dłużej niż ten okres). Ciężki to taki, kiedy pobity utraci zdolność mowy, słuchu, wzroku, poszkodowany na skutek pobicia zostanie kaleką, zostanie trwale oszpecony. Przypadki średnie […]

Kradzież dokonana przez małoletniego

Jeśli osoba niepełnoletnia dopuści się kradzieży i zostanie na niej przyłapana to w stosunku do niej będzie prowadzone postępowanie sądowe na podstawie Kodeksu Karnego z art. 278, z Kodeksu Wykroczeń art.119 i z ustawy o postępowaniu w sprawie małoletnich. Należy pamiętać, że dziecko musi być przesłuchiwane w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli dziecko nie […]

Kupno samochodu obciążonego zastawem rejestrowym

Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup samochodu obciążonego zastawem rejestrowym, jest to forma zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank na kupno samochodu musi pamiętać o kilku rzeczach przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży. Musi w niej znaleźć się nazwa banku-zastawnika oraz adres jego siedziby, wierzytelność, czyli wysokość kredytu zabezpieczonego zastawem oraz stosunek prawny, z którego ta wierzytelność wynika. […]

Pożyczka z firmy pożyczkowej, ( na co zwrócić uwagę)

Jeżeli zdecydujemy się już na zadłużenie się w firmie udzielających szybkich pożyczek zwróćmy uwagę na kilka szczegółów podpisując umowę. Należy unikać firm, które chcą, aby wpłacić im na początek jakieś pieniądze, mogą to nazywać prowizją, opłatą manipulacyjną przed podpisaniem umowy. Kiedy już to się zrobi taka firma może zarządzać od nas dodatkowego zabezpieczenia np. poleci […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23