Porady prawne

Upadlosc konsumencka

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest ogłaszaną przez sąd po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego formą oddłużenia niewypłacalnych dłużników. Po nowelizacji przepisów od 2015 roku może zostać orzeczona wyłącznie na wniosek dłużnika, jednak nie jest to rozwiązanie dostępne dla każdego.

Intercyza

Czym jest intercyza?

Intercyza jest rodzajem majątkowej umowy małżeńskiej, zawieranej w celu zachowania odrębnych majątków małżonków, czyli odmiennego ustroju majątkowego niż ustawowy. Może zostać zawarta między osobami będącymi w związku małżeńskim lub zamierzającymi w taki związek wstąpić. Zasady zawierania, a także specyfikę tego ustroju majątkowego określają przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny jest rodzajem pomocy w sytuacjach, gdy rodzic zobowiązany do zapłaty alimentów, ze swojego obowiązku się nie wywiązuje. Fundusz wypłaca świadczenie osobom, które nie ukończyły 18 lat, lub 25 lat, jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej oraz dzieciom niepełnosprawnym, w tym wypadku świadczenie może być wypłacane bez względu na wiek.

Kontrola na L4

Przywileje pracownicze kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży są pracownikami podlegającymi szczególnej ochronie ze względu na swój stan. Od kiedy pracownica przedstawi pracodawcy zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że jest w ciąży, od rozpoczęcia się trzeciego miesiąca może korzystać ze wszystkich związanych z tym praw i udogodnień.

Rejestracja znaku towarowego

Eksmisja w polskim prawie

Eksmisja polega na przymusowym usunięciu z lokalu lokatora, który nie posiada do niego tytułu prawnego oraz zwróceniu lokalu właścicielowi. Procedura ta budzi wiele kontrowersji, a jej słuszność i konieczność przeprowadzenia wygląda inaczej z perspektywy eksmitowanego, a inaczej z perspektywy osoby, której nieruchomość jest bezprawnie zajmowana i z której jako właściciel nie może w pełni korzystać.

Mediacje sądowe

Prawa i obowiązki świadka w sądzie

Jeśli skrzynce pocztowej znajdziesz wezwanie do sądu, to musisz wiedzieć, jakie masz w tej sytuacji prawa i obowiązki. Wszystkie regulowane kodeksem postępowania cywilnego oraz kodeksem postępowania karnego prawa i obowiązki świadka w sądzie opisujemy poniżej.

Rozdzielnosc majatkowa

Czym jest rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa jest jednym z rodzajów majątkowych ustrojów małżeńskich, który polega na wyłączeniu wspólności majątkowej. Zgodnie z nim każdy z małżonków zachowuje cały majątek nabyty zarówno przed, jak i po wprowadzeniu rozdzielności, i każdy z nich może dowolnie nim zarządzać.

Alimenty

Kiedy rodzice mogą wymagać alimentów od dzieci?

Alimenty, choć kojarzą się ze świadczeniem rodzica wobec dziecka, mogą być również zobowiązaniem odwrotnym, tj. płaconym przez dzieci na rzecz rodziców. Obowiązek dostarczania środków utrzymania dotyczy bowiem krewnych w linii prostej

Mobbing

Jak reagować na mobbing?

W zespole pracowniczym, tak jak w przypadku każdej relacji, obowiązują określone zasady współżycia społecznego. Czynnikami motywującymi pracowników są z pewnością przyjazna atmosfera w miejscu pracy, co najmniej poprawne stosunki z pozostałymi członkami zespołu, a także wsparcie ze strony pracodawcy (przełożonego). Niestety, w wielu przypadkach relacje między poszczególnymi osobami przybierają charakter patologiczny.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie?

Część osób po rozwodzie decyduje się na zmianę nazwiska, najczęściej są to kobiety, które chcą wrócić do nazwiska panieńskiego. Nie trzeba posiadać zgody drugiego współmałżonka, który może pozostać przy swoim nazwisku, jest to decyzja indywidualna, autonomiczna i nie wpływająca bezpośrednio na drugą stronę.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24