Porady prawne

Rejestracja znaku towarowego

Co grozi za pobicie i jak założyć sprawę

Kodeks Karny w Polsce przewiduje w swoich paragrafach trzy formy pobicia: ciężki, średni i lekki. Lekkie pobicie to takie, którego skutki nie trwają dłużej niż siedem dni (nie byliśmy hospitalizowani dłużej niż ten okres). Ciężki to taki, kiedy pobity utraci zdolność mowy, słuchu, wzroku, poszkodowany na skutek pobicia zostanie kaleką, zostanie trwale oszpecony. Przypadki średnie […]

Kradzież dokonana przez małoletniego

Jeśli osoba niepełnoletnia dopuści się kradzieży i zostanie na niej przyłapana to w stosunku do niej będzie prowadzone postępowanie sądowe na podstawie Kodeksu Karnego z art. 278, z Kodeksu Wykroczeń art.119 i z ustawy o postępowaniu w sprawie małoletnich. Należy pamiętać, że dziecko musi być przesłuchiwane w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli dziecko nie […]

Kupno samochodu obciążonego zastawem rejestrowym

Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup samochodu obciążonego zastawem rejestrowym, jest to forma zabezpieczenia kredytu udzielonego przez bank na kupno samochodu musi pamiętać o kilku rzeczach przy sporządzaniu umowy kupna-sprzedaży. Musi w niej znaleźć się nazwa banku-zastawnika oraz adres jego siedziby, wierzytelność, czyli wysokość kredytu zabezpieczonego zastawem oraz stosunek prawny, z którego ta wierzytelność wynika. […]

Pożyczka z firmy pożyczkowej, ( na co zwrócić uwagę)

Jeżeli zdecydujemy się już na zadłużenie się w firmie udzielających szybkich pożyczek zwróćmy uwagę na kilka szczegółów podpisując umowę. Należy unikać firm, które chcą, aby wpłacić im na początek jakieś pieniądze, mogą to nazywać prowizją, opłatą manipulacyjną przed podpisaniem umowy. Kiedy już to się zrobi taka firma może zarządzać od nas dodatkowego zabezpieczenia np. poleci […]

Jak założyć jednoosobową firmę

Pierwsze kroki, jakie robimy po podjęciu decyzji o założeniu firmy należy skierować do urzędu gminy gdzie wpiszemy swoją firmę do ewidencji działalności gospodarczej. We wniosku wpisujemy swoje dane, nazwę firmy, adres firmy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. We wniosku należy także podać numer PKD, jest to kod przypisany określonej działalności gospodarczej. Można od razu podać kilka […]

Zakładanie spółki cywilnej i jej prowadzenie

Zakładanie spółki cywilnej i jej prowadzenie

Aby stworzyć spółkę cywilną należy zawrzeć umowę przynajmniej pomiędzy dwiema osobami. Podpisując taki dokument wspólnicy zobowiązują się do osiągania wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej powinna zawierać datę założenia spółki, oznaczać wspólników, czas trwania spółki, zakres działalności, wkłady, okres obrotowy, podział zysków i strat. Wniesiony […]

Testament ustny

Sprawy spadkowe

O ile zmarły nie zostawi testamentu, czyli swojej woli dotyczącej przekazania jego majątku osobom przez niego wskazanym to o tymże majątku decyduje ustawa o spadkach. Zapisy tej ustawy reguluje kolejność dziedziczenia. Pierwszymi osobami do otrzymania majątku po zmarłym są jego dzieci i współmałżonek. Majątek w takim przypadku dzielony jest w równych częściach, ale współmałżonek nie […]

Testament

Testament

Aby zaoszczędzić rodzinie kłopotów związanych z pozostawionym przez nas majątkiem po naszej śmierci warto zastanowić się nad spisaniem testamentu. Rozróżnia się trzy typy testamentów: testament pisemny, ustny i notarialny. Testament pisemny spisywany jest własnoręcznie, musi na nim widnieć data i podpis spisującego swoją ostatnią wolę. Testament notarialny przygotowywany jest w postaci aktu notarialnego przed notariuszem. […]

Alimenty na dziecko

Jeśli nie można od ojca dziecka polubownie uzyskać środków finansowych na jego utrzymanie należy mu jak najszybciej założyć sprawę o alimenty. Taki pozew należy złożyć w Sądzie Rejonowym w wydziale rodzinnym i nieletnich w okręgu właściwym dla miejsca zamieszkania matki bądź ojca dziecka. Złożenie takiego wniosku jest zwolnione od wszelkich opłat sądowych. Pismo w trzech […]

Ustalenie ojcostwa

Według przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ojcem dziecka staje się automatycznie mąż matki. Jeśli kobieta nie jest zamężna istnieją dwie drogi ustalenia ojcostwa. Pierwsza to ustalenie drogą sądową biologicznego (genetycznego) ojca dziecka jak i dobrowolne oświadczenie mężczyzny przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, że uznaje on dane dziecko za swoje. Matka tego dziecka ma trzy miesiące […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23