Porady prawne

Leczenie poza miejscem zamieszkania

Coraz częściej się zdarza, że zameldowani jesteśmy w jednym województwie, a pracujemy lub uczymy się w innym. Rodzi to wiele komplikacji szczególnie wtedy, gdy zachorujemy, ponieważ musimy płacąc składki zdrowotne zadeklarować, do jakiej kasy chorych będą one spływały i zdecydować się na lekarza pierwszego kontaktu. Raz w roku każdemu pacjentowi przysługuje możliwość zmiany lekarza rodzinnego […]

Pożyczka dla znajomych

Aby uniknąć przykrych doświadczeń związanych z pożyczką dla znajomych, a bardziej z jej odzyskaniem warto się ubezpieczyć na ten wypadek. Przede wszystkim należy spisać umowę z osobą, której pożyczamy pieniądze, ponieważ obecność świadków podczas przekazywania pieniędzy nie jest dla nas żadnym zabezpieczeniem, a umowa będzie dla sądu podstawowym dowodem w sprawie o zwrot długu. Taki […]

Prawo autorskie a muzyka na imprezach masowych i miejscach publicznych

Wszelkie imprezy masowe, na których odtwarzana lub grana jest muzyka podlegają ustawie o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych. Jeżeli jesteśmy organizatorem takiej zabawy obligowani jesteśmy do podpisania umowy z ZaiKSem i wnieść stosowną opłatę wynegocjowaną z tym stowarzyszeniem. A podczas imprezy może dojść do wizyty inspektora i kontroli umowy ze stanem faktycznym. Również żadne […]

Ściąganie plików z Internetu

Ściąganie plików z Internetu

Według ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, rozróżniamy prawa autorskie osobiste i prawa autorskie majątkowe. Przedmiotem prawa osobistego jest każdy utwór literacki, muzyczny, film, przedstawienie sceniczne, czy praca plastyczna. Więc jeśli korzystamy m.in. z płyty CD, DVD albo książki musimy pamiętać, że, mimo że jest to nasza własność, bo […]

Dopalacze powracają. Sklepy chcą odszkodowań

Dopalacze powracają. Sklepy chcą odszkodowań

Po 8 miesiącach od spektakularnego zamknięcia sklepów z dopalaczami, okazuje się, że problem z odurzaczami wcale się nie skończył. Pośpiech władz przyczynił się do popełnienia wielu błędów. Wojna z dopalaczami wcale nie została wygrana. W październiku 2010 roku, po fali zatruć dopalaczami sprzedawanymi w tak zwanych „smartszopach”, państwo, mimo że nie dysponowało wieloma narzędziami, postanowiło […]

Koniec kolejek w urzędach

Koniec kolejek w urzędach

Dotychczas, aby załatwić jedną sprawę w dowolnym urzędzie, trzeba było się do niej porządnie przygotować – zebrać komplet dokumentów i uzbroić się w cierpliwość. Do tej pory złożenie jednego wniosku wymagało szeregu załączników w formie zaświadczeń, które petent musiał zdobyć w poszczególnych urzędach. Musiał też dysponować oryginałami dokumentów lub poświadczonymi odpisami. To pochałaniało wiele czasu […]

Leasing nie tylko dla przedsiębiorców

Leasing nie tylko dla przedsiębiorców

Leasing to obecnie bardzo popularny wśród firm sposób na pozyskanie środków trwałych. Już od 1 lipca będzie takim również dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. To konsekwencja nowelizacji ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, którą przeprowadzono w lutym tego roku. Zgodnie z nowymi przepisami, których inicjatorem był resort gospodarki, każdy będzie mógł dzierżawić […]

Mamy coraz więcej doktorantów

Mamy coraz więcej doktorantów

Z roku na rok liczba doktorantów szybko wzrasta. W jakim stopniu motywacją studentów jest pęd ku wiedzy, a w jakim widmo bezrobocia? To drugie ma coraz większe znaczenie. Może świadczyć o tym choćby fakt, że w przeważającej większości doktoranci kształcą się na studiach III stopnia, a nie na drodze przewodu doktorskiego. Ich liczba rośnie tym […]

Nowe zasady przeciwdziałania narkomanii

Nowe zasady przeciwdziałania narkomanii

Za pół roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, którą 10 V 2011 podpisał prezydent B. Komorowski. Od tej pory walka z środkami odurzającymi będzie skuteczniejsza. Prokuratorzy będą bardziej zaangażowani w walkę z dilerami narkotyków. Będą mogli nakładać na nich także większe kary niż dotychczas. Nowe prawo obejmuje także sprzedawców tzw. „dopalaczy”, zakazując […]

Pracodawcy chcą umów projektowych

Pracodawcy chcą umów projektowych

Pracodawcy stawiają warunek. Zanim wyrażą zgodę na ograniczenie czasu zawierania terminowych umów o pracę nawet do 2 lat, chcą by rząd zaakceptował ich projekt zmian w kodeksie pracy. Chodzi o uregulowanie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. Przedsiębiorcy postulują o nowe rozwiązania, dzięki którym mogliby wiązać się z pracownikiem na ściśle zdefiniowany czas. Dlatego proponują […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23