Porady prawne

Pieczątki przestaną być niezbędne

Obecne przepisy wymagają stosowania różnego rodzaju pieczątek na dokumentach urzędowych. Brak odpowiedniej pieczęci komplikuje załatwianie spraw, a czasem nawet je uniemożliwia. Jednak wkrótce ma się to zmienić.

List żelazny

List żelazny (tzw. glejt), dokument funkcjonujący w polskim porządku prawnym na podstawie kodeksu postępowania karnego, wydawany jest przez sąd okręgowy właściwy miejscowo. Zapewnia oskarżonemu, który przebywa za granicą, pozostawanie na wolności do czasu zakończenia postępowania karnego prawomocnym wyrokiem.

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu reguluje dostęp do urządzeń przesyłowych w danej nieruchomości. Na czym dokładnie polega i dlaczego jest ważne zawarcie umowy?

Zmiany w przedawnieniu roszczeń

Już latem wejdą w życie przepisy nowelizacji Kodeksu Cywilnego, nad którymi pracę rozpoczął Senat. Terminy przedawnień, ujęte w Kodeksie Cywilnym i innych ustawach zostaną bardzo skrócone. Jaki będzie to miało wpływ na strony roszczenia?

RODO – co oznacza dla firm w praktyce?

Pod koniec maja zacznie obowiązywać unijne rozporządzenie RODO (GDPR) dotyczące ochrony danych osobowych. Co RODO oznacza dla małych firm i drobnych usługodawców? Czy rzeczywiście jest się czego bać?

RODO – najważniejsze zasady

W maju bieżącego roku w życie wchodzą nowe przepisy unijne, dotyczące ochrony danych osobowych. Do tego czasu wiele firm będzie musiało wprowadzić istotne zmiany w swoim funkcjonowaniu. Jeśli tego nie zrobią, narażą się na niemałe kary.

Kampania Napisz Testament

Sporządzanie testamentów w Polsce to niestety rzadkość. Z danych sondażu Kantar Milward Brown, przeprowadzonego we współpracy z Fundacją Otwarte Forum wynika, że tylko 13 na 100 osób powyżej 50 roku życia spisało taki dokument. 63% z tych osób stanowią kobiety. Ponad 70% testamentów sporządzanych jest w formie notarialnej. Ponad 97% ankietowanych, którzy napisali testament, zapisało […]

Wydziedziczenie

Wydziedziczenie jest nieraz utożsamiane z pominięciem w testamencie. Jednak są to dwie różne sytuacje, które mają odmienne skutki prawne. Jeśli osoba pozostająca w określonej relacji z testatorem (małżonek, rodzic, zstępny) zostanie pominięta, nadal przysługuje jej prawo do zachowku. Natomiast wydziedziczenie pozbawia tego prawa.

Zasada dobrego sąsiedztwa

Jeśli dany obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, aby można było na nim cokolwiek wybudować, trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Jednym z tych warunków jest zasada dobrego sąsiedztwa, zwana także zasadą kontynuacji funkcji.

Czym zajmuje się prawo administracyjne?

Prawem administracyjnym nazywamy gałąź prawą, która dotyczy wszelkich spraw wpływających na funkcjonowanie organów administracji publicznej oraz podmiotów z nimi powiązanych. Prawo administracyjne reguluje na mocy przepisów obowiązki, uprawnienia oraz zależności danych organów i instytucji. Cechą charakterystyczną prawa administracyjnego jest stosowanie przymusu państwowego w celu wykonania danej procedury prawnej, gdy sytuacja tego wymaga.