Porady prawne

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste to publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o stanie prawnym nieruchomości. Rejestr ten jest pochodną kontynentalnych systemów prawnych, jednak w każdym z krajów ustrój ten znacząco się różni.

Wypłata gotówki z bankomatu

Co robić, gdy bankomat nie wypłaci pieniędzy?

Statystycznie rzecz ujmując sytuacja, w której bankomat nie wypłaci Ci pieniędzy, może się zdarzyć z bardzo małym prawdopodobieństwem, jednak gdy się zdarzy, to droga do udowodnienia swojej racji i odzyskania niewypłaconych pieniędzy bywa długa i kręta.

Prawo

Kwota wolna od podatku do zmiany

Trybunał Konstytucyjny pod koniec października orzekł, że kwota wolna od podatku jest niezgodna z konstytucją, bo ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych narusza zapis o równości obywateli.

Kradzież i jej konsekwencje

Kradzież i jej konsekwencje

Kradzież jest wykroczeniem ujętym w artykule 119 kodeksu wykroczeń, który wskazuje, kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, której wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Afera Volkswagena

Afera Volkswagena

Wrzesień tego roku zdecydowanie upłynął pod słynnym znakiem VW – i to nie z powodu znanych targów motoryzacyjnych we Frankfurcie, gdzie marka miała ogłosić kolejny sprzedażowy sukces, ale z powodu ujawnionego przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (The Environmental Protection Agency) procederu celowego manipulowania przez koncern Volkswagen AG wynikami poziomu emisji spalin.

Dziedziczenie długów

Praca dla Młodych – wsparcie młodych pracowników

Jednym z największych problemów polskiej gospodarki jest wysoki stopień bezrobocia wśród osób młodych po ukończeniu studiów. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, można by upatrywać ich na przykład w niedoskonałym systemie szkolnictwa wyższego oraz prowadzonej przez lata propagandzie wybierania studiów wyższych.

Przejście pieszego przez pasy

Czy pieszy będzie miał pierwszeństwo na drodze?

Kiedy sejm 1 października tego roku zgłosił nowelę ustawy o ruchu drogowym, dotyczącą bezwzględnego pierwszeństwa na pasach przed pojazdem dla pieszych, reakcja społeczeństwa mogła być tylko pozytywna. Niestety senat odrzucił tę nowelę, powołując się na niebezpieczeństwo pieszych.

Kiedy należy się odprawa?

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Odprawa jest świadczeniem pieniężnym przysługującym pracownikom w wyniku rozwiązania stosunku pracy. Odprawa ma kilka form, może być odprawą pracowniczą, odprawą emerytalno-rentową, a także pośmiertną.

Prawo

Kiedy skorzystać z usług adwokata?

Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek zastępowania strony przez pełnomocnika, np. adwokata, dotyczy jedynie kilku określonych sytuacji procesowych, tj. gdy występujemy do Sądu Najwyższego, składamy skargę konstytucyjną, lub występujemy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nie ma więc przeszkód formalnych, by w większości spraw reprezentować siebie samego, jednak z uwagi na zawiłości systemu prawnego pomoc profesjonalnego pełnomocnika czasem […]

Upadłość biura podróży a prawa klientów

Pomimo tego, że wakacje dobiegły końca, wyjazdy na wycieczki lub wypoczynek zagraniczny cieszą się nadal sporym zainteresowaniem. Decydując się na zorganizowany wyjazd, oprócz wyboru terminu i miejsca podróży warto przyjrzeć się poszczególnym organizatorom imprez turystycznych, określanym powszechnie jako biura podróży. Dobrze również poznać obowiązki organizatorów turystyki względem nas, czyli ich klientów. Znajomość określonych przepisów okaże […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23