Porady prawne

Becikowe

Becikowe – kiedy jest wypłacane?

Jednym ze świadczeń, przyznawanych rodzinom lub osobom samotnie wychowującym dzieci, na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, znana również jako „becikowe”. Wypłacane od 2006 roku, w wysokości jednego tysiąca złotych, na stałe wpisało się w kanon rodzinnej pomocy społecznej.

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy

Obowiązek meldunkowy polega na rejestracji danych na temat poszczególnych osób, w celu gromadzenia i posiadania informacji o obywatelach przez organy władzy publicznej, które dzięki tej wiedzy mogą prawidłowo wykonywać swoje zadania. Obowiązkowi meldunkowemu podlegają osoby posiadające polskie obywatelstwo i przebywające na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Rejestracja znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego

Znak towarowy to chroniony prawem, unikatowy element, który odróżnia dany produkt lub markę od innych występujących na rynku, przy czym nie jest to wyłącznie logo, nazwa czy znak firmowy, z którym się w pierwszej kolejności kojarzy, ale może być nim jakiekolwiek oznaczenie, które wyróżni produkt czy usługę.

Prawo

Prezydenckie prawo łaski

Prawo łaski jest szczególnym uprawnieniem Prezydenta wynikającym z Konstytucji, na mocy którego ma on prawo do całkowitego lub częściowego uwolnienia osoby skazanej od skutków karnych prawomocnego wyroku sądu.

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste

Księgi wieczyste to publiczny rejestr, w którym znajdują się informacje o stanie prawnym nieruchomości. Rejestr ten jest pochodną kontynentalnych systemów prawnych, jednak w każdym z krajów ustrój ten znacząco się różni.

Wypłata gotówki z bankomatu

Co robić, gdy bankomat nie wypłaci pieniędzy?

Statystycznie rzecz ujmując sytuacja, w której bankomat nie wypłaci Ci pieniędzy, może się zdarzyć z bardzo małym prawdopodobieństwem, jednak gdy się zdarzy, to droga do udowodnienia swojej racji i odzyskania niewypłaconych pieniędzy bywa długa i kręta.

Prawo

Kwota wolna od podatku do zmiany

Trybunał Konstytucyjny pod koniec października orzekł, że kwota wolna od podatku jest niezgodna z konstytucją, bo ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych narusza zapis o równości obywateli.

Kradzież i jej konsekwencje

Kradzież i jej konsekwencje

Kradzież jest wykroczeniem ujętym w artykule 119 kodeksu wykroczeń, który wskazuje, kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, której wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Afera Volkswagena

Afera Volkswagena

Wrzesień tego roku zdecydowanie upłynął pod słynnym znakiem VW – i to nie z powodu znanych targów motoryzacyjnych we Frankfurcie, gdzie marka miała ogłosić kolejny sprzedażowy sukces, ale z powodu ujawnionego przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (The Environmental Protection Agency) procederu celowego manipulowania przez koncern Volkswagen AG wynikami poziomu emisji spalin.

Dziedziczenie długów

Praca dla Młodych – wsparcie młodych pracowników

Jednym z największych problemów polskiej gospodarki jest wysoki stopień bezrobocia wśród osób młodych po ukończeniu studiów. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, można by upatrywać ich na przykład w niedoskonałym systemie szkolnictwa wyższego oraz prowadzonej przez lata propagandzie wybierania studiów wyższych.