Porady prawne

Przejście pieszego przez pasy

Czy pieszy będzie miał pierwszeństwo na drodze?

Kiedy sejm 1 października tego roku zgłosił nowelę ustawy o ruchu drogowym, dotyczącą bezwzględnego pierwszeństwa na pasach przed pojazdem dla pieszych, reakcja społeczeństwa mogła być tylko pozytywna. Niestety senat odrzucił tę nowelę, powołując się na niebezpieczeństwo pieszych.

Kiedy należy się odprawa?

Kiedy pracownikowi należy się odprawa?

Odprawa jest świadczeniem pieniężnym przysługującym pracownikom w wyniku rozwiązania stosunku pracy. Odprawa ma kilka form, może być odprawą pracowniczą, odprawą emerytalno-rentową, a także pośmiertną.

Prawo

Kiedy skorzystać z usług adwokata?

Zgodnie z obowiązującym prawem obowiązek zastępowania strony przez pełnomocnika, np. adwokata, dotyczy jedynie kilku określonych sytuacji procesowych, tj. gdy występujemy do Sądu Najwyższego, składamy skargę konstytucyjną, lub występujemy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Nie ma więc przeszkód formalnych, by w większości spraw reprezentować siebie samego, jednak z uwagi na zawiłości systemu prawnego pomoc profesjonalnego pełnomocnika czasem […]

Upadłość biura podróży a prawa klientów

Pomimo tego, że wakacje dobiegły końca, wyjazdy na wycieczki lub wypoczynek zagraniczny cieszą się nadal sporym zainteresowaniem. Decydując się na zorganizowany wyjazd, oprócz wyboru terminu i miejsca podróży warto przyjrzeć się poszczególnym organizatorom imprez turystycznych, określanym powszechnie jako biura podróży. Dobrze również poznać obowiązki organizatorów turystyki względem nas, czyli ich klientów. Znajomość określonych przepisów okaże […]

Rejestracja znaku towarowego

Sądowy podział majątku

Podział majątku dokonywany jest w przypadku ustania małżeństwa, w trakcie rozwodu lub już po jego zakończeniu na wniosek byłych małżonków. Nie ma przeszkód, by sąd w postanowieniu orzekającym rozwód orzekł również o podziale majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Testament

Jak sporządzić testament, by miał moc prawną?

Testament jest oświadczeniem woli testatora, w którym rozporządza on swoim majątkiem na wypadek śmierci. Testament może być w każdym czasie odwołany w całości oraz w części, a sporządzić go może jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament może zostać sporządzony wyłącznie przez jednego spadkodawcę i dotyczyć wyłącznie jego majątku, nie jest więc możliwe […]

Składanie fałszywych zeznań

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Krzywoprzysięstwo, czyli składanie fałszywych zeznań jest występkiem określonym w artykule 233 kodeksu karnego. Jest to przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Polega na zeznaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy podczas składania zeznań, które mają służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy.

Jaka kara za picie w miejscu publicznym?

Czym grozi spożywanie alkoholu w miejscu publicznym?

Sezon letni kusi spędzaniem czasu w plenerze. Takim wypadom bardzo często towarzyszy alkohol, który jeśli jest spożywany w miejscu niedozwolonym, czy jak powszechnie używa się określenia „miejscu publicznym”, może być podstawą do wypisania mandatu. Dla przybliżenia problemu należy jednak zacząć od zdefiniowania miejsca publicznego.

Overbooking

Czym jest overbooking?

„Overbooking” to termin zaczerpnięty z języka angielskiego i dosłownie oznacza nadrezerwację. Jest to sytuacja, w której linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż wynosi rzeczywista liczba miejsc w samolocie. Skutkuje to tym, że cześć pasażerów może nie zostać wpuszczona na pokład, chociaż mają ważne bilety.

Jak sąd ustala wyskość alimentów?

Jak sąd ustala wysokość alimentów?

Każdy rodzic zobowiązany jest do utrzymywania swojego małoletniego, uczącego się czy chorego dziecka. Sprawa komplikuje się po rozstaniu rodziców, kiedy w grę wchodzą alimenty, czyli wycenienie opieki nad dzieckiem. W jaki sposób sąd ustala kwotę alimentów?