Porady prawne

Rejestracja znaku towarowego

Sądowy podział majątku

Podział majątku dokonywany jest w przypadku ustania małżeństwa, w trakcie rozwodu lub już po jego zakończeniu na wniosek byłych małżonków. Nie ma przeszkód, by sąd w postanowieniu orzekającym rozwód orzekł również o podziale majątku, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Testament

Jak sporządzić testament, by miał moc prawną?

Testament jest oświadczeniem woli testatora, w którym rozporządza on swoim majątkiem na wypadek śmierci. Testament może być w każdym czasie odwołany w całości oraz w części, a sporządzić go może jedynie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testament może zostać sporządzony wyłącznie przez jednego spadkodawcę i dotyczyć wyłącznie jego majątku, nie jest więc możliwe […]

Składanie fałszywych zeznań

Co grozi za składanie fałszywych zeznań?

Krzywoprzysięstwo, czyli składanie fałszywych zeznań jest występkiem określonym w artykule 233 kodeksu karnego. Jest to przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Polega na zeznaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy podczas składania zeznań, które mają służyć jako dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy.

Jaka kara za picie w miejscu publicznym?

Czym grozi spożywanie alkoholu w miejscu publicznym?

Sezon letni kusi spędzaniem czasu w plenerze. Takim wypadom bardzo często towarzyszy alkohol, który jeśli jest spożywany w miejscu niedozwolonym, czy jak powszechnie używa się określenia „miejscu publicznym”, może być podstawą do wypisania mandatu. Dla przybliżenia problemu należy jednak zacząć od zdefiniowania miejsca publicznego.

Overbooking

Czym jest overbooking?

„Overbooking” to termin zaczerpnięty z języka angielskiego i dosłownie oznacza nadrezerwację. Jest to sytuacja, w której linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż wynosi rzeczywista liczba miejsc w samolocie. Skutkuje to tym, że cześć pasażerów może nie zostać wpuszczona na pokład, chociaż mają ważne bilety.

Jak sąd ustala wyskość alimentów?

Jak sąd ustala wysokość alimentów?

Każdy rodzic zobowiązany jest do utrzymywania swojego małoletniego, uczącego się czy chorego dziecka. Sprawa komplikuje się po rozstaniu rodziców, kiedy w grę wchodzą alimenty, czyli wycenienie opieki nad dzieckiem. W jaki sposób sąd ustala kwotę alimentów?

Mandaty z fotoradarów

Mandaty z fotoradarów niezgodne z Konstytucją?

Temat mandatów z fotoradarów jest kwestią bardzo dyskusyjną, gdyż wielu kierowców uważa, że zostało niesłusznie ukaranych. Kontrowersje dotyczą sytuacji, gdy na zdjęciu zrobionym przez urządzenie rejestrujące nie jest widoczna twarz kierowcy, lub z uwagi na jego złą jakość nie można jej rozpoznać.

Jak anulować błędny przelew?

Jak anulować błędny przelew?

Bankowość internetowa jest coraz powszechniej wybieraną formą wykonywania przelewów, wypierając tym samym standardowe metody, tj. przelew w banku czy na poczcie. Tym samym właściciel konta wykonując przelew musi zwracać szczególną uwagę na numer konta, na który przelewa pieniądze.

Jak zwrócić towar kupiony online?

Zasady zwrotu towaru kupionego przez internet

W grudniu 2014 r. zmieniło się prawo konsumenckie, a wprowadzone przepisy w większym zakresie chronią prawa konsumentów. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć te związane ze zwrotem towaru zakupionego przez internet. Zwrot rzeczy jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy, co konsument może uczynić bez podawania przyczyny.

Rzeczy znalezione

Jak postąpić z rzeczami znalezionymi?

W czerwcu weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących rzeczy znalezionych. Celem zmiany jest ich aktualizacja oraz dostosowanie do obecnie panujących warunków społeczno-gospodarczych. Ustawa jest efektem prac legislacyjnych prowadzonych od 2004 roku.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23