Porady prawne

Overbooking

Czym jest overbooking?

„Overbooking” to termin zaczerpnięty z języka angielskiego i dosłownie oznacza nadrezerwację. Jest to sytuacja, w której linie lotnicze sprzedają więcej biletów niż wynosi rzeczywista liczba miejsc w samolocie. Skutkuje to tym, że cześć pasażerów może nie zostać wpuszczona na pokład, chociaż mają ważne bilety.

Jak sąd ustala wyskość alimentów?

Jak sąd ustala wysokość alimentów?

Każdy rodzic zobowiązany jest do utrzymywania swojego małoletniego, uczącego się czy chorego dziecka. Sprawa komplikuje się po rozstaniu rodziców, kiedy w grę wchodzą alimenty, czyli wycenienie opieki nad dzieckiem. W jaki sposób sąd ustala kwotę alimentów?

Mandaty z fotoradarów

Mandaty z fotoradarów niezgodne z Konstytucją?

Temat mandatów z fotoradarów jest kwestią bardzo dyskusyjną, gdyż wielu kierowców uważa, że zostało niesłusznie ukaranych. Kontrowersje dotyczą sytuacji, gdy na zdjęciu zrobionym przez urządzenie rejestrujące nie jest widoczna twarz kierowcy, lub z uwagi na jego złą jakość nie można jej rozpoznać.

Jak anulować błędny przelew?

Jak anulować błędny przelew?

Bankowość internetowa jest coraz powszechniej wybieraną formą wykonywania przelewów, wypierając tym samym standardowe metody, tj. przelew w banku czy na poczcie. Tym samym właściciel konta wykonując przelew musi zwracać szczególną uwagę na numer konta, na który przelewa pieniądze.

Jak zwrócić towar kupiony online?

Zasady zwrotu towaru kupionego przez internet

W grudniu 2014 r. zmieniło się prawo konsumenckie, a wprowadzone przepisy w większym zakresie chronią prawa konsumentów. Do najważniejszych zmian należy zaliczyć te związane ze zwrotem towaru zakupionego przez internet. Zwrot rzeczy jest jednoznaczny z odstąpieniem od umowy, co konsument może uczynić bez podawania przyczyny.

Rzeczy znalezione

Jak postąpić z rzeczami znalezionymi?

W czerwcu weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących rzeczy znalezionych. Celem zmiany jest ich aktualizacja oraz dostosowanie do obecnie panujących warunków społeczno-gospodarczych. Ustawa jest efektem prac legislacyjnych prowadzonych od 2004 roku.

Testament ustny

Kiedy testament ustny ma moc?

Testament ustny jest jednym z rodzajów szczególnej formy testamentu. Stosowany jest wobec osób, co do których zachodzi obawa rychłej śmierci, lub też jeśli wystąpią okoliczności, które uniemożliwiają lub bardzo utrudniają sporządzenie testamentu w zwykłej formie (czyli w formie testamentu własnoręcznego, notarialnego).

Prawo własności przez zasiedzenie

Prawo własności przez zasiedzenie

Zasiedzenie jest jedną z form nabycia prawa własności, wskutek posiadania nieruchomości przez określony prawem czas. Po jego upłynięciu dotychczasowy właściciel traci prawo własności i nie przysługują mu względem nowego właściciela żadne roszczenia z tego tytułu. Przedmiotem zasiedzenia może być nieruchomość, w tym gruntowa, ale także prawo użytkowania wieczystego.

Odszkodowanie za odwolane wakacje

Kiedy należy się odszkodowanie za odwołane wakacje?

Organizacja imprezy turystycznej odbywa się na podstawie umowy zawartej między klientem (konsumentem), a organizatorem turystyki (przedsiębiorcą). Może się jednak zdarzyć, że z jakiegoś powodu impreza nie dojdzie do skutku, czy to z winy organizatora, czy też z przyczyn od niego niezależnych.

Utrata prawa jazdy

Kiedy możesz stracić prawo jazdy?

Dokumentem uprawniającym do prowadzenia pojazdów silnikowych w Polsce jest prawo jazdy. Zgodnie z przepisami ustawy o kierujących pojazdami*, jest ono wydawane osobie, która osiągnęła minimalny wiek, wymagany do kierowania pojazdami określonej kategorii (np. kategoria B – 18 lat), uzyskała orzeczenie lekarskie, a w razie potrzeby również psychologiczne, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, odbyła […]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23