Pożyczka dla znajomych

Aby uniknąć przykrych doświadczeń związanych z pożyczką dla znajomych, a bardziej z jej odzyskaniem warto się ubezpieczyć na ten wypadek. Przede wszystkim należy spisać umowę z osobą, której pożyczamy pieniądze, ponieważ obecność świadków podczas przekazywania pieniędzy nie jest dla nas żadnym zabezpieczeniem, a umowa będzie dla sądu podstawowym dowodem w sprawie o zwrot długu. Taki dokument musi zawierać dokładne dane stron umowy, personalia, adresy i numery dowodów osobistych.

funty

Kolejnym krokiem w zabezpieczeniu będzie dla pożyczającego ustalenie w umowie terminu spłaty pożyczki i ewentualne jej raty i ich termin. Jeśli się decydujemy na pożyczkę oprocentowaną również to umieśćmy w tej umowie. Podobnie jak w banku w takiej umowie można też wskazać poręczyciela, który w razie niewypłacalności pożyczkobiorcy to na niego spadnie obowiązek spłacenia należności.

Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać przy podpisywaniu umowy należy pamiętać, aby pożyczkobiorca podpisał oświadczenie, że otrzymał od nas pieniądze w określonej w umowie kwocie. Bezpieczniej jest przelać pieniądze na konto bankowe i zatrzymać wyciągi bankowe z tą transakcją.

Jeżeli dłużnik uchyla się od oddania pieniędzy należy wysłać do niego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru wezwanie do zapłaty z terminem oddania długu. Kiedy ta forma zawodzi udajemy się do sądu, aby złożyć pozew, do którego dołączamy kopię umowy i kopię wezwania do zapłaty. Pożyczając pieniądze musimy pamiętać również o tym, że każda pożyczka powyżej 5 tysięcy złotych musi być zgłoszona w odpowiednim Urzędzie Skarbowym, a od sumy zawartej w umowie należy odprowadzić dwuprocentowy podatek od czynności cywilno-prawnych.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.