Umowa zawarta na odległość – co warto o niej wiedzieć?

Flynt/bigstockphoto.com

Już 57% Polaków chętnie robi zakupy przez internet – jak wynika z badania firmy doradczej EY. Najczęściej kupujemy elektronikę, a najrzadziej żywność. Przy każdym, nawet najmniejszym zakupie zawieramy umowę na odległość. Czym się charakteryzuje? Co trzeba zrobić, aby taka umowa była ważna? Jakie, jako konsumenci, mamy w związku z tym prawa?

Umowę zawartą na odległość najczęściej stosuje się właśnie w zakupach internetowych, bo jest szybciej, taniej i prościej. Może być to jednak każda umowa, zawierana przez przedsiębiorcę z konsumentem, w której jej strony nie spotykają się, aby ją podpisać w jednym miejscu i czasie.

Umowa zawarta na odległość – czym jest?

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta umowa zawarta na odległość to umowa zawarta w ramach zorganizowanego systemu bez jednoczesnej obecności obu stron, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

W praktyce więc taką umowę zawieramy zawsze wtedy, kiedy jako konsumenci coś kupujemy od przedsiębiorstw nie w ich siedzibie, a przez ich stronę internetową czy pocztą elektroniczną. Umowa zawarta na odległość dotyczy też sytuacji, gdy rejestrujemy się na konkretnym portalu internetowym.

Co zrobić, aby umowa zawarta na odległość była ważna?

Ustawa o prawach konsumenta wprowadza wymogi, które muszą zostać spełnione, aby umowa zawarta na odległość była ważna:

  • Konsument musi wyrazić zgodę na złożenie propozycji zawarcia umowy.
  • Komunikowanie się na odległość nie może odbywać się na koszt konsumenta.
  • Propozycja zawarcia umowy, czyli także reklama musi jasno informować, że zmierza do finalizacji umowy kupna – sprzedaży.
  • Jeszcze przez zawarciem umowy na odległość, firma musi podać konsumentowi swoją nazwę i adres oraz istotne informacje o produkcie, który chce on kupić. Przedsiębiorca musi także poinformować klienta o kosztach i sposobie dostawy oraz szczegóły dotyczące składania reklamacji i odstąpienia od umowy.
  • Przedsiębiorca musi zawrzeć umowę w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów, czyli np. systemu składania zamówień i płatności sklepu internetowego.
  • Umowa nie może być skonstruowana mniej korzystnie niż zakładają to przepisy ustawy.
  • Strony umowy mogą ustalić samodzielnie, kiedy przedsiębiorca ma wykonać umowę (czyli przekazać kupiony produkt czy usługę). Jeśli tego nie zrobią, firma musi to zrobić w ciągu 30 dni.
  • Jeżeli w ciągu 30 dni konsument nie otrzyma zamówionego towaru czy usługi, ma prawo złożyć reklamację i otrzymać zwrot środków.

Umowa zawarta na odległość – odstąpienie od umowy

Z racji tego, że podczas zawierania umowy na odległość nie mamy możliwości porozmawiać o usłudze lub obejrzeć na żywo przedmiotu, który kupujemy, Ustawa o prawach konsumenta daje nam większe niż standardowo prawa do odstąpienia od umowy. 

Możemy to zrobić w ciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu lub zawarcia umowy (w przypadku usług). Do tego czasu musimy wysłać do przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kolejne dwa tygodnie mamy na wysłanie zwracanego towaru. Zwrot pieniędzy musi nastąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od klienta, ale przedsiębiorca może poczekać do momentu otrzymania towaru z powrotem.

Prawo zapewnia konsumentom szereg praw, ale żeby z nich skorzystać, trzeba je poznać. A te związane z umową zawartą na odległość są szczególnie istotne, bo zawieramy je nawet kilka razy w tygodniu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.