Zakładanie spółki cywilnej i jej prowadzenie

Aby stworzyć spółkę cywilną należy zawrzeć umowę przynajmniej pomiędzy dwiema osobami. Podpisując taki dokument wspólnicy zobowiązują się do osiągania wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki cywilnej powinna zawierać datę założenia spółki, oznaczać wspólników, czas trwania spółki, zakres działalności, wkłady, okres obrotowy, podział zysków i strat. Wniesiony wkład do spółki to nie tylko gotówka, ale także własność rzeczy, świadczenie usług. Wspólnicy są uprawnieni i zobowiązani do prowadzenia spraw spółki. Jeżeli jeden ze wspólników sprzeciwi się decyzji drugiego w takim wypadku potrzebna jest uchwała, ale jeśli jeden z nich wykonuje czynności nagłe, której nie wykonanie spowoduje straty spółki wtedy taka uchwała nie jest potrzebna.

Wypłata zysków ze spółki następuje z końcem roku obrachunkowego bądź, jeśli spółka założona była na krótszy czas z chwila jej rozwiązania. Za zobowiązania spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie, bez względu na to, który ma w niej większy wkład. Odpowiadają oni w pełni majątkiem za zobowiązania ich przedsiębiorstwa. A wierzyciele takiej spółki może się zwracać o zwrot długu do wszystkich wspólników spółki jak i do jednego z nich.

Atutem spółki cywilnej nad innymi spółkami jest to, że zakładając ją ponosimy niewielkie koszty. Nie podlega ona wpisowi do rejestru sądowego, co pozwala zaoszczędzić do 1000 złotych. Umowa spółki cywilnej nie musi być sporządzana przed notariuszem, który jak wiemy ma określone stawki za podpisywanie określonych dokumentów. Trzeba pamiętać, ze umowa spółki cywilnej jest objęta podatkiem od czynności prawnocywilnych w wysokości 0 ,5 procent opodatkowania.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.