Co grozi za pobicie i jak założyć sprawę

Kodeks Karny w Polsce przewiduje w swoich paragrafach trzy formy pobicia: ciężki, średni i lekki. Lekkie pobicie to takie, którego skutki nie trwają dłużej niż siedem dni (nie byliśmy hospitalizowani dłużej niż ten okres). Ciężki to taki, kiedy pobity utraci zdolność mowy, słuchu, wzroku, poszkodowany na skutek pobicia zostanie kaleką, zostanie trwale oszpecony. Przypadki średnie to wszystkie pozostałe nie mieszczące się w definicji pobicia lekkiego i ciężkiego. Więc odpowiedzialność osoby dokonującej pobicia uzależniona jest od skutków i obrażeń, jakich doznał poszkodowany. Wszystkie te kwestie regulują artykuły 156 i 157 Kodeksu Karnego. Kary, jakie przewiduje Kodeks Karny za pobicie to odpowiednio: za pobicie lekkie to grzywna, prace społeczne i zagrożenie więzieniem do dwóch lat, za pobicie średnie od trzech miesięcy do pięciu lat, za pobicie ciężkie od roku do dziesięciu lat, a za pobicie ze skutkiem śmiertelnym do dwunastu lat więzienia.

prawo

W pozwie, który należy złożyć w odpowiednim sądzie rejonowym należy zawrzeć dane poszkodowanego, czyli osoby składającej wniosek i dane pozwanego. Pismo należy także odpowiednio zaadresować. A w części głównej należy zaznaczyć, iż „ na podstawie art.157 Kodeksu Karnego wnoszę o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej pozwanego ….(tu wpisujemy personalia osoby przez nas pozwanej)”i należy uzasadnić swój pozew oraz opisać całe zdarzenie. Dobrym sposobem na zwiększenie naszej wiarygodności będzie powołanie świadków. Do pozwu koniecznie trzeba dołączyć obdukcje lekarską i kopię zwolnienia lekarskiego. Mając w ręku prawomocny wyrok stwierdzający pobicie można się ubiegać w sądzie o zadośćuczynienie od sprawcy pobicia.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.