Kradzież dokonana przez małoletniego

Jeśli osoba niepełnoletnia dopuści się kradzieży i zostanie na niej przyłapana to w stosunku do niej będzie prowadzone postępowanie sądowe na podstawie Kodeksu Karnego z art. 278, z Kodeksu Wykroczeń art.119 i z ustawy o postępowaniu w sprawie małoletnich. Należy pamiętać, że dziecko musi być przesłuchiwane w obecności rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli dziecko nie ukończyło siedemnastego roku życia wtedy żadna odpowiedzialność karna mu nie grozi.

kradziez

Na pewno za jednorazową, drobną kradzież dziecko nie zostanie umieszczone w ośrodku poprawczym lub wychowawczym. Sąd może za to rodziców takiego małoletniego zobowiązać do naprawienia zaistniałej szkody, a samemu dziecku sąd może przydzielić kuratora, skierować dziecko na prace społeczne bądź na odpowiednie warsztaty wychowawcze. Jeśli małoletni ukończył siedemnaście lat, a skradziony przedmiot był wart więcej niż 250 złotych wtedy będzie odpowiadał z art. 278 Kodeksu Karnego.

Ważny jest wniosek o wymierzenie łagodnego wymiaru kary, brak wcześniejszych konfliktów z prawem dziecka, a także brak przesłanek świadczących o demoralizacji małoletniego i dobra opinia ze szkoły, w której uczy się oskarżone dziecko. Będzie dobrze widziane, jeśli dziecko na sali sądowej okaże skruchę z zaistniałej sytuacji i obieca, że więcej takie zdarzenie nie będzie miało miejsca. Jeśli małoletni zostanie skazany prawomocnym wyrokiem wtedy takie postanowienie sądu trafia do Krajowego Rejestru Karnego.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.