Planowane zmiany w świadectwie pracy

NSZZ „Solidarność” proponuje, by w świadectwie pracy zrezygnować z informacji o trybie rozwiązania umowy z pracownikiem. Propozycja ta ma zostać rozpatrzona przez zespół ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego.

Co przemawia za taką zmianą? Głównym argumentem „Solidarności” jest to, że obecne świadectwo narusza prawo do ochrony prywatności, czci i dobrego imienia. Informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym na zawsze pozostaje w aktach pracownika, co później bardzo utrudnia mu znalezienie kolejnej pracy. Jedno potknięcie pracownika jest wtedy bardziej brane pod uwagę niż wcześniejsze osiągnięcia i nawet długie lata sumiennej pracy. Zdarzają się też przypadki, gdy zwolnienia takie dokonywane są niesprawiedliwie. Brak tego zapisu w świadectwie pracy uniemożliwiłby także pracodawcom stawianie pracowników przed wyborem – rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym albo za porozumieniem stron. W praktyce większość pracowników boi się zwolnienia dyscyplinarnego, zgadza się na porozumienie stron, a tym samym rezygnuje z jakichkolwiek roszczeń wobec pracodawcy – czasem nawet z okresu wypowiedzenia.

Morganka/bigstockphoto.com

Jednak są też przeciwnicy takiej zmiany. Dr Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan argumentuje, że informacja o trybie rozwiązania umowy jest jedynie potwierdzeniem faktu, a potencjalni pracodawcy mają prawo znać przebieg dotychczasowej kariery kandydata. Podkreśla też, że jeśli pracownik uważa zwolnienie dyscyplinarne za nieuzasadnione, może odwołać się do sądu, a jeśli zostanie ono uznane za bezprawne, pracodawca ma obowiązek zmodyfikowania świadectwa pracy. Z kolei Izabela Zawacka, radca prawny, podkreśla motywującą i subordynującą rolę takiego wpisu – np. obawa przed zwolnieniem dyscyplinarnym powstrzymuje pracowników przed porzuceniem pracy z dnia na dzień.

Zapis o trybie rozwiązania umowy jest aktualnie istotny dla urzędów pracy, jeśli chodzi o prawo do zasiłku dla bezrobotnych i ustalenie czasu, od którego przysługuje. Jednak proponuje się, by pracownicy mogli na własny wniosek otrzymywać zaświadczenie o wspomnianym trybie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.