Kampania Napisz Testament

Sporządzanie testamentów w Polsce to niestety rzadkość. Z danych sondażu Kantar Milward Brown, przeprowadzonego we współpracy z Fundacją Otwarte Forum wynika, że tylko 13 na 100 osób powyżej 50 roku życia spisało taki dokument. 63% z tych osób stanowią kobiety. Ponad 70% testamentów sporządzanych jest w formie notarialnej. Ponad 97% ankietowanych, którzy napisali testament, zapisało swój majątek członkom rodziny. Żaden z respondentów nie wskazał natomiast organizacji typu fundacje czy domy dziecka, itp. jako swoich potencjalnych spadkobierców.

Ponad 40% ankietowanych stwierdziło, że nie napisało testamentu, ponieważ nigdy się nad tym nie zastanawiało, a nie całe 20% uważa, że nie posiada nic, co mogliby komukolwiek pozostawić. Według specjalistów temat ten jest celowo pomijany przez ludzi, gdyż kojarzy się nierozerwalnie ze śmiercią.

zimnytws/bigstockphoto.com

Kampania „Napisz Testament” jest to ogólnopolska akcja społeczna. Ma na celu edukację Polaków w dziedzinie sporządzania testamentów oraz zachęcić ich do uwzględniania w testamentach uczciwych i transparentnych organizacji pozarządowych. Akcja uświadamia, że nawet niewielki zapis w testamencie na rzecz wybranej organizacji może pomóc jej w funkcjonowaniu w przyszłości.

Dzięki akcji powinno się zmienić podejście ludzi do zarządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci. Akcja skupić ma uwagę na tym, że testament powinien stworzyć każdy, bez względu na stopień swojej zamożności, wiek czy stan zdrowia. W następstwie akcji świadomość Polaków powinna wzrosnąć, a co za tym idzie może się zmniejszyć liczba rozpraw sądowych i liczba podważanych testamentów. Szczegółowy program akcji można znaleźć na stronie www.napisztestament.org.pl.

Podobne kampanie działają od dawna na Zachodzie, między innymi w Wielkiej Brytanii, Austrii czy Niemczech, a zapisy testamentowe na rzecz organizacji pozarządowych należą do codzienności.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.