Podatek od spadków i darowizn

Nabycie spadku lub otrzymanie darowizny związane jest z obowiązkiem podatkowym. Istnieje jednak szereg zwolnień z tej opłaty.

Do uiszczenia podatku zobowiązane są osoby fizyczne nabywające spadek, którego wartość przekracza kwotę wolną od podatku. Dla osób należących do I grupy podatkowej jest to 9637 zł, II grupy – 7276 zł, II grupy – 4902 zł.

testament

Flynt/bigstockphoto.com

Do grupy I należą małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa.

Do grupy II należą zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki).

Do grupy III zaliczamy wszystkich pozostałych nabywców spadku lub darowizn.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu, na podstawie którego stwierdzone zostało nabycie spadku lub zarejestrowany został akt poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.

Podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (sd-3) lub wspólnego zeznania podatkowego (sd-3 wraz z informacjami o pozostałych podatnikach sd-3/a). Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.

W przypadku, gdy nabycie spadku nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek ten powstaje w momencie, gdy podatnik powołuje się przed organem podatkowym lub kontroli skarbowej na fakt jego nabycia.

Termin płatności podatku to 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.

W przypadku otrzymania spadku lub darowizny przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), wstępnych (rodziców, dziadków), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, nabywca może skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie to nie dotyczy jednak spadków, gdy zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Spadkobierca musi wówczas zgłosić na odpowiednim formularzu (sd Z2) składniki majątkowe nabyte w drodze spadku właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza.  W przypadku darowizny środków pieniężnych należy dodatkowo udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek bankowy prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

One Response to “Podatek od spadków i darowizn

  • Witam, mam pytanie dotyczące darowizny a konkretniej mojemu mężowi mama (właścicielka wszystkiego) przepisała w darowiznie wszystko co miała wzamian za dożywotnią służebność pokoju, obejścia itp dla. Niej i jej męża
    Siostra która nie mieszka w domu rodzinnej zrzekla się roszczeń od matki i mam pytanie jeśli się zrzekla to. Zachowek nie należy jej się gdyby mama umarła ale jak tata umrze to czy nie będzie jej się należał zachowek?

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.