spłaty raty przedmiotu

Otwarte

Jeśli osoba trzecia spłaca raty przedmiotu, to czy ten przedmiot staje się własnością osoby, która spłaciła raty? Pomimo że umowa nie była na nią, a dokonywała przelewów z własnego konta.

Odpowiedz na to pytanie