Sprzedaż pola ornego spółce z o.o.

Czy rolnik płacący alimenty na dziecko może sprzedać 5,7 ha ziemi ornej spółce (wyzerować się)? Nadmieniam, że część pola była wydzierżawiona sąsiadowi na okres 5 lat z prawem pierwokupu (na piśmie).

Odpowiedz na to pytanie