uzasadnienie wyroku

Witam,
na rozprawie pierwszej instancji sąd (wydział gospodarczy) zobowiązał mnie do zapłaty. Nie byłem na rozprawie reprezentowany przez żadnego pełnomocnika. Wystąpiłem o treść wyroku z uzasadnieniem. Moje pytanie brzmi:
Czy w uzasadnieniu wyroku i jego treści sąd jest zobowiązany do poinformowania mnie o warunkach trybu odwoławczego. Jeżeli tak, to co w przypadku, gdy tego nie zrobił.
pozdrawiam

Odpowiedz na to pytanie