Czym zajmuje się rzecznik patentowy?

Zawód rzecznika patentowego staje się coraz popularniejszy ze względu na większe zapotrzebowanie. Jednak uzyskanie uprawnień rzecznika wymaga ukończenia odpowiednich studiów wyższych, ponieważ rzecznikiem patentowym może być tylko inżynier lub prawnik. Jego praca polega na wspomaganiu firm, instytucji oraz osób prywatnych w celu określenia wartości przemysłowej nowego wytworu.

Rzecznik patentowy to wbrew pozorom nie jest nowy zawód. Oficjalne powstanie takiego zawodu miało miejsce 13 grudnia 1918 roku, gdy został wydany odpowiedni dekret. Warunki pracy przez niemal sto lat ulegały jednak zmianie. Dziś formy pracy rzecznika patentowego opisane są w ustawie o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001. Ponadto funkcjonuje samorząd rzeczników patentowych oraz Polska Izba Rzeczników Patentowych.

tashatuvango/bigstockphoto.com

Zawód ten należy do grona zawodów zaufania publicznego i, analogicznie do innych profesji prawnych, jest to wolny zawód. Aby go wykonywać, należy posiadać szeroką wiedzę z zakresu prawa oraz nowości technicznych, dlatego niezbędne jest bieżące uzupełnianie informacji o kolejne udogodnienie technologiczne czy elektroniczne. Rozwój takich sektorów jak automatyka, robotyka oraz inżynieria chemiczna wymaga ciągłego samokształcenia, by móc wykonywać zawód w pełnym jego zakresie.

Rzecznik patentowy swoje orzeczenia opiera na postawie Prawa własności przemysłowej. Zobowiązany jest też do przestrzegania zasad etyki zawodowej, co ślubuje po uzyskaniu wszystkich wymaganych uprawień. Najważniejsze jest ukończenie studiów magisterskich – technicznych lub prawniczych – oraz pozytywne zdanie egzaminu. Rzecznik patentowy najczęściej musi również odbyć aplikację rzeczniowską. Ewentualnie zwolnienie z tego obowiązku możliwe jest po wykazaniu, iż kandydat posiada doświadczenie w tym zawodzie po odbyciu praktyk w odpowiedniej instytucji lub przedsiębiorstwie.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.