Praca zdalna – co się zmienia w Kodeksie pracy?

Kodeks pracy zmienia się, by sprostać nowym wymaganiom rynku. Dnia 6 lutego 2023 została ogłoszona nowelizacja ustawy, która zmienia dotychczasowe regulacje. Dotyczą one telepracy i pracy zdalnej. W tym momencie w KP pierwszy raz pojawia się pojęcie pracy zdalnej. Nowe przepisy zaczną obowiązywać z dniem 7 kwietnia 2023 r. 

Ważne zmiany w kodeksie pracy

Warto zauważyć, że nowelizacja pierwszy raz rozdziela pracę zdalną i czynności zapobiegania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W praktyce oznacza to, że ten model pracy może być swobodnie praktykowany na co dzień, nie tylko w sytuacjach zagrożenia czy kryzysu. Jak wspominaliśmy na wstępie, wraz ze zmianami w KP pojawia się definicja pracy zdalnej. W świetle nowych przepisów są to obowiązki domowe wykonywane całkowicie lub częściowo poza biurem, w miejscu wskazanym przez pracownika. Praca musi przebiegać w porozumieniu z pracodawcą na odległość.

Model pracy zdalnej może być regulowany tradycyjnymi umowami, a ich forma może się zmienić w trakcie okresu zatrudnienia.  Zasady i obowiązki, jakie pracownik wykonuje w modelu zdalnym, powinny być dodatkowo określone w porozumieniu lub regulaminie. Dokument ten powinien zostać omówiony i podpisany w obecności pracodawcy lub jego reprezentanta. Formalności tego typu nie są obowiązkowe, jeśli charakter pracy wymaga, aby każdorazowo określać zasady pracy zdalnej.

Nowe obowiązki pracownika i pracodawcy

Na mocy nowej ustawy pracodawca zostaje obciążony nowymi obowiązkami wobec pracownika w trybie zdalnym. Polegają one na dostarczeniu przez firmę odpowiednich narzędzi, materiałów, a jeśli to konieczne, przeprowadzeniu szkolenia. Wszystko po to, by ułatwić pracownikowi wypełnianie jego obowiązków w trybie pracy zdalnej. Pracodawca musi tym samym we własnym zakresie zadbać o niezbędne urządzenia techniczne czy pokryć koszty instalacji, na przykład internetu.

Zatrudnienie pracownika w trybie zdalnym na mocy ustawy daje pracodawcy możliwość przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy. Kontrola taka musi jednak opierać się na zasadach zapisanych w umowie lub porozumieniu dotyczących zasad wykonywania obowiązków zawodowych. Co podlega sprawdzeniu? Nie chodzi o wydajność pracy, bo ta powinna być nadzorowana na bieżąco. Kontrola dotyczyć może zasad BHP czy procedur dotyczących ochrony danych osobowych. Chodzi więc o wszelkie kwestie biurowe i formalne, których nie można dopilnować bezpośrednio.

W czasie gdy model pracy zdalnej zyskiwał na popularności, pracodawcy obawiali się spadku wydajności. Na tym etapie brak było wypracowanych sposobów kontroli pracowników. Luka ta została szybko wypełniona. Firmy wprowadzały stopniowo własne procedury ułatwiające przepływ informacji między pracownikami przebywającymi poza biurem. Wraz z regulacjami, jakie pojawiły się w KP zatrudnianie w ten sposób będzie łatwiejsze, a ogólne zasady pracy zdalnej bardziej klarowne.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *