Zmiana prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – projekt ustawy

Dzięki pracy Ministerstwa Rozwoju i Technologii pojawił się projekt ustawy, który umożliwi przedsiębiorcom przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Prawo takie uzyskają firmy, które używają danej działki od minimum dekady i wyrażą chęć jej zakupu. Uzyskujący prawo własności będą obciążeni tylko podatkiem od nieruchomości, czyli opłata, którą uiszcza się raz do roku.  

Ważna nowelizacja

Zmiany proponowane przez ministerstwo dotyczą ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak wspomnieliśmy na wstępie, najważniejsza zmiana dotyczy szansy na uzyskanie na własność parceli, które użytkuje się ponad 10 lat. Cena wykupu działek należących do Skarbu Państwa może według nowelizacji obejmować maksymalnie 20-krotność opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w przypadku płatności jednorazowej (25-krotność przy płatności ratach), nie więcej jednak niż 60 proc. gruntu. W przypadku terenów samorządowych będzie to co najmniej 20-krotność opłaty rocznej, jednak nie więcej niż wartość gruntu.

Warto podkreślić, że to jednak tylko ogólne zasady. O warunkach i zgodzie na sprzedaż konkretnych terenów będą decydowały jednostki, do których należą one aktualnie. W praktyce oznacza to, że nie wszystkie działki, które teoretycznie będzie można kupić, trafią na sprzedaż. Decydując o wytycznych do sprzedaży, podmioty będą się kierować zasadami zachowania ładu przestrzennego, racjonalnością ekonomiczną czy stanem działki oraz planami inwestora. Wciąż ustalane są szczegóły drogi nabycia w ten sposób działek z zabytkową zabudową lub z innych względów szczególnie cenną. W przypadku tego typu transakcji na pewno ważny będzie cel, z jakim przedsiębiorca kupuje użytkowaną przez siebie parcele. 

W ustawie znajduje się też zapis o obowiązku przeprowadzenia pisemnych rokowań dotyczących sprzedaży gruntu. Oznacza to, że do niezbędnych formalności należy sporządzenie wyceny i konsultacja jej z rzeczoznawcą. Tylko wtedy będzie można rzetelnie ustalić cenę nieruchomości. Zasady te są niezbędne, by prawidłowo oszacować i zminimalizować wysokość pomocy publicznej (dopłaty) udzielanej w ramach limitu de minimis. To ważny aspekt ustawy, ponieważ według projektu zmian pomoc taka nie może przekraczać 200 tys. EURO wypłacanych w trzech kolejnych latach podatkowych. 

Zgodnie z propozycją, dopłata o której mówimy, ma pokryć różnicę między ceną rynkową a tą, którą ustali samorząd lub inna instytucja państwowa z prawem do gruntu. Jeśli jej wartość przekracza limity ustawowe, wyliczana jest jeszcze raz, biorąc pod uwagę głównie cenę rynkową. W przypadku omawianych opłat znajomość progów i zmieszczenie się w wyznaczonych limitach jest niezwykle ważne, ich przekroczenie może skutkować zwrotem całej sumy. W praktyce jednak przedsiębiorcy nie powinni obawiać się tego typu sytuacji, ponieważ wypłata wsparcia będzie monitorowana i ustalana zgodnie z aktualnymi limitami oraz po ustaleniu wartości parceli. 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *