Ograniczenia sprzedaży i reklamy napojów energetycznych – projekt ustawy

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym, zakazujący sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny, tzw. energetyków, osobom niepełnoletnim. Zakaz sprzedaży obejmie też szkoły i inne jednostki oświatowe, także automaty z napojami. Ich reklamy natomiast nie będą mogły być grane czy wyświetlane, np. w telewizji pomiędzy godziną 6 a 20. Za złamanie przepisów mają grozić wysokie kary łącznie z ograniczeniem wolności.

Strona sejmowa informuje, że autorem projektu jest poseł klubu PiS, minister sportu Kamil Bortniczuk, a swój podpis pod nim złożyli posłowie PiS i niezrzeszeni. Autorzy konieczność projektu nowelizacji uzasadniają wynikami raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, z którego wynika, że 2,1% polskich dzieci w wieku 3-9 lat regularnie spożywa napoje energetyczne. W przypadku młodzieży (10-17 lat) było to 35,7% chłopców i 27,4% dziewczynek. Istnieje zatem realna obawa nasilenia się konsekwencji zdrowotnych. Już teraz wśród młodzieży spożywającej tego typu napoje odnotowuje się powikłania sercowo-naczyniowe i zaburzenia ze strony układu krążenia, m.in. zwiększony krótkotrwały wzrost ciśnienia krwi i częstości uderzeń serca, jak również spadek mózgowego przepływu krwi po spożyciu kofeiny.

Energetyki nie dla dzieci  

Projektowana nowelizacja zakłada wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom niepełnoletnim.

Projekt jasno definiuje, że za napój z dodatkiem kofeiny lub tauryny uważa się napój będący środkiem spożywczym, znajdujący się w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, gdzie substancje te znajdują się w proporcji przewyższającej 150 mg/l, z wyjątkiem substancji występujących naturalnie.

Jeśli projekt zostanie przegłosowany, wówczas osoby poniżej 18 roku życia nie kupią ich już w sklepie. Znikną one także ze sklepów szkolnych oraz innych jednostek systemu oświaty. Nie będzie ich można także kupić w automatach.

Zakazane reklamy

Zmienią się także zasady promowania napojów tego typu. Drastycznie ograniczone zostaną godziny możliwości ich reklamy w telewizji, kinie, radiu czy teatrze. Zakaz wyświetlania będzie obejmował godziny od 6 do 20. Wyjątkiem mają być reklamy prowadzone przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania samego wydarzenia.

Reklamy energetyków zniknąć mają też z prasy młodzieżowej i dziecięcej, z okładek dzienników i czasopism, tablic reklamowych i innych stałych lub ruchomych powierzchni reklamowych.

Będzie obowiązywał zakaz kierowana treści reklam do dzieci i młodzieży. Zabronione będą też treści łączące spożywanie napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny z energią i witalnością, lub wskazujące na ich właściwości lecznicze. Nie będzie można insynuować ich rzekomego pozytywnego wpływu na poziom płynów w organizmie. Ponadto reklamy energetyków nie będą mogły wywoływać skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem czy odpoczynkiem, sukcesem lub sugerować mieszanie ich z napojami alkoholowymi.

Złamanie nowych przepisów ma wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Przewiduje się grzywny finansowe w wysokości od 10 do nawet 500 tys. zł lub nawet karę pozbawienia wolności. W ekstremalnych przypadkach ustawodawca przewiduje łączenie obu kar.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *