Nowe spółdzielcze prawo

Nowe spółdzielcze prawo

Na te zmiany czekało wiele osób, gdyż w Polsce aż 3 miliony mieszkań znajduje się w budynkach spółdzielczych. Do sejmu trafił projekt nowej ustawy, który ureguluje wiele spornych kwestii.

Dotychczasowe prawo nie radziło sobie chociażby z jedną z bardzo często występujących sytuacji – wiele lokali spółdzielczych zostało postawionych na gruntach, do których spółdzielnie nie mają prawa. Po wejściu w życie nowej ustawy osoby roszczące sobie pretensje do danej działki będą miały rok czasu na ich zgłoszenie. Jeżeli tego nie zrobią, spółdzielnia stanie się ich posiadaczem. W tym też momencie osoby posiadające tam mieszkania własnościowe będą mogły wystąpić o dokonanie zmian w księgach wieczystych, dzięki którym staną się właścicielami mieszkań.

Znacznemu wzmocnieniu ulegną też prawa lokatorskie. Staną się one ograniczonym prawem rzeczowym. Oznacza to, iż dysponując nimi będzie można sprzedać lokal czy przekazać go w spadku. Eksperci wskazują, że planowane zmiany w większości będą miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie spółdzielni.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.