Pracodawcy chcą umów projektowych

Pracodawcy chcą umów projektowych

Pracodawcy stawiają warunek. Zanim wyrażą zgodę na ograniczenie czasu zawierania terminowych umów o pracę nawet do 2 lat, chcą by rząd zaakceptował ich projekt zmian w kodeksie pracy.

Chodzi o uregulowanie stosunku pracy między pracodawcą a pracownikiem. Przedsiębiorcy postulują o nowe rozwiązania, dzięki którym mogliby wiązać się z pracownikiem na ściśle zdefiniowany czas. Dlatego proponują umowy projektowe. To umowy, które pracodawcy zawieraliby z pracownikami, zatrudnionymi na okres realizacji konkretnego projektu z ustaloną datą początkową i datą jego zakończenia. Po jej wygaśnięciu pracodawca nie miałby żadnych zobowiązań wobec pracownika.

Następnym, trudniejszym do spełnienia warunkiem jest proponowany przez pracodawców 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Po jego przyjęciu zatrudniający mógłby zarządzać godzinami pracy pracowników w zależności od realnych potrzeb. Mógłby przenieść część godzin pracy z mniej intensywnego miesiąca na ten, który wymaga pracy na pełnych obrotach.

Spotkanie na posiedzeniu komisji trójstronnej rozpoczęło dyskusję na temat zmian. jeśli zostaną one przyjęte być może już pod koniec roku nowe przepisy wejdą w życie pod koniec 2011 roku.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.