Leczenie poza miejscem zamieszkania

Coraz częściej się zdarza, że zameldowani jesteśmy w jednym województwie, a pracujemy lub uczymy się w innym. Rodzi to wiele komplikacji szczególnie wtedy, gdy zachorujemy, ponieważ musimy płacąc składki zdrowotne zadeklarować, do jakiej kasy chorych będą one spływały i zdecydować się na lekarza pierwszego kontaktu. Raz w roku każdemu pacjentowi przysługuje możliwość zmiany lekarza rodzinnego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Każda kolejna zmiana, jeśli nie wynika ze zmiany adresu jest odpłatna.

leczenie

Jeśli jest się, np. studentem czy uczniem, który część roku kalendarzowego spędza w miejscu nauki, a resztę czasu w miejscu zameldowania jest też inny sposób. Według zarządzenia prezesa NFZ z lipca 2006 roku studenci mają prawo jednoczesnego wyboru lekarza podstawowej opieki medycznej w miejscu zamieszkania jak i nauki. W tym celu należy złożyć deklarację wyboru takiego lekarza w dwóch egzemplarzach w miejscu zameldowania i nauki i podać okres w roku w jakim będzie korzystał z porad danego lekarza.

Jeśli jesteśmy poza miejscem stałego zamieszkania np. na wakacjach powinniśmy udając się do lekarza mieć ze sobą dokument stwierdzający prawo do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej. Powinna to być legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym stemplem od pracodawcy, odcinek renty bądź emerytury, legitymacja studencka.

Udając się do któregoś z państw Unii Europejskiej ( nie wszystkich), ale nie podejmujemy tam legalnej pracy należy wystąpić do NFZ, ale tylko jeśli jesteśmy ubezpieczeni o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wniosek o jej wydanie składamy w odpowiednim dla miejsca zamieszkania oddziale funduszu. Z taką kartą możemy udać się do wybranej placówki służby zdrowia poza granicami kraju w razie potrzeby.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.