Jak rozliczać samochód firmowy

Przede wszystkim, aby samochód stał się pojazdem firmowym należy go wpisać do ewidencji środków trwałych. Pozwoli to przedsiębiorcy na zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z eksploatacją tego samochodu. Na przedsiębiorcy-podatniku spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, ponieważ pozwoli to na ustalenie faktycznego przebiegu samochodu. Taka ewidencja powinna zawierać: numer rejestracyjny samochodu i pojemność jego silnika, personalia osoby korzystającej z tego samochodu, daty i cele wyjazdu, trasę wyjazdu ( początek i koniec), liczbę przejechanych kilometrów, stawkę za przejechanie jednego kilometra, kwotę wynikającą z przemnożenia liczby przejechanych kilometrów i stawki jednego kilometra przebiegu, podpis podatnika.

leasing

Pracodawca musi ustalić miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne. Liczba przyznanych kilometrów zależy od liczby mieszkańców w danym mieście czy gminie. Zwrot kosztów następuje w formie ryczałtu miesięcznego. Oblicza się go mnożąc stawkę za kilometr z limitem miesięcznym przyznanych kilometrów. Tylko taki wydatek stanowi koszt pracodawcy- podatnika.

Aby zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z jego używaniem należy posiadać dokumenty potwierdzające poniesione wydatki. Muszą one zawierać numer rejestracyjny danego pojazdu. Do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć też możemy wszelkiego rodzaju opłaty wynikające z parkowania samochodu, miesięczne jak i jednorazowe. Natomiast stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20 procent rocznie. Jeżeli samochód ubezpieczony był tylko obowiązkowym ubezpieczeniem OC wtedy w razie jego rozbicia koszty jakie poniesiemy z jego remontem nie będą wliczone w koszty podatkowe. Natomiast przy wykupieniu ubezpieczenia dobrowolnego pozwoli na zaliczenie remontu samochodu do kosztów uzyskania przychodu.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.