Pakiet Przyjazne Prawo – zmiany dla najmniejszych firm

FreedomTumZ/bigstockphoto.com

Od przyszłego roku w życie wejdą rozwiązania, które ułatwią życie małym przedsiębiorcom. Nowelizacja obejmie niemal 70 ustaw. Zmiany funkcjonować będą pod nazwą „Przyjazne prawo”.

Projekt zmian został przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, a ich celem jest ułatwienie małym przedsiębiorcom prowadzenia biznesu. Nowelizacja istotna będzie szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców.

Do istotniejszych udogodnień należą wprowadzenie prawa do błędu w pierwszym roku prowadzenia działalności, a także ochrona konsumencka dla firm zarejestrowanych w CEiDG. Jest to kontynuacja zmian wprowadzonych w Konstytucji dla Biznesu oraz w Pakiecie MŚP. Większość zmian w życie wejdzie już z początkiem stycznia. Ich celem jest dostosowanie obowiązujących przepisów do obecnych warunków rynkowych i gospodarczych i wyeliminowanie przestarzałych regulacji.

Dla wzmocnienia pozycji polskich portów w konkurencji z zagranicznymi MPiT zaproponowało wydłużenie terminu rozliczania VAT w imporcie. Jednak najbardziej istotną zmianą będzie prawo do popełnienia błędu w ciągu pierwszego roku od założenia firmy. „Jeżeli jednorazowo w ciągu 12 miesięcy naruszą oni przepisy obowiązującego prawa – może to być prawo podatkowe, ustawa o ubezpieczeniach społecznych czy RODO – nie będą ponosili z tego tytułu odpowiedzialności. Pierwsze takie naruszenie będzie skutkowało upomnieniem, pod warunkiem że młody przedsiębiorca naprawi je bardzo szybko” – wskazuje agencji Newseria Biznes Marcin Jaraczewski, radca prawny i partner w Lawmore.

Prawo do skorzystania z tego obejmie osoby zarejestrowane w CEiDG. Ochrona konsumencka natomiast będzie obowiązywać w kontaktach z innymi przedsiębiorcami. Dotyczyć będzie wyłącznie umów niemających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.

W Polsce nowe przepisy obejmą około 2,7 mln przedsiębiorców, a zmiany są inspirowane rozwiązaniami funkcjonującymi od lat w Danii, Francji, czy w Niemczech. Odtąd łatwiejsze będzie również przekazanie w drodze zapisu windykacyjnego praw i obowiązków w spółce osobowej. Rzemieślnicy będą mogli prowadzić firmę także w formie spółki osobowej, oraz jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W ramach pakietu Przyjazne Prawo ułatwienia obejmą również pracowników gastronomii, którzy będą mogli odtąd przebadać się na własny wniosek. Ponadto posiadając aktualne badanie lekarskie, przy zmianie pracodawcy nie będą musieli tego badania ponawiać. Z egzekucji zostanie wyłączona kwota, która jest niezbędna przedsiębiorcy i jego rodzinie do utrzymania się przez dwa tygodnie. Jeśli natomiast firma jest współwłasnością przedsiębiorcy i jego małżonka, w przypadku śmierci jednego z nich, możliwe będzie powołanie na tymczasowego przedstawiciela drugiego z małżonków. Będzie on zarządzał udziałem w firmie zmarłego przedsiębiorcy do czasu sformalizowania kwestii spadkowych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.