PIP skontroluje prawie 90 tys. firm

PIP skontroluje prawie 90 tys. firm

Państwowa Inspekcja Pracy przygotowuje się do rozpoczęcia kontroli przypisanych na 2011 rok. Obowiązków jest dużo, jednak porównywalnie z ich zakresem w 2010 roku.

Główny Inspektorat Pracy zapowiedział, że w tym roku inspektorzy PIP-u skontrolują aż 88 tys. przedsiębiorstw. 13 proc. z tych kontroli skoordynuje GIP – wprowadzi do nich jednolitą interpretację prawa, dzięki czemu uzyska wyraźne i marodajne dane, będące wykładnią największych zniedbań i uchybień w polskich firmach.

Kontrole są konieczne. Łamanie praw pracowniczych przez właścicieli firm jest w Polsce powszechne. Świadczy o tym choćby fakt, że w tym roku aż 30 proc. kontroli odbędzie się po skargach pracowników.

Inspektorzy za cel wzięli sobie kilka branż, w których ochrona prawa pracowników pozostawia wiele do życzenia. Kontrole odbędą się w przedsiębiorstwach działających w sektorach:

  • Budowlanym – tutaj inspektorzy głównie skupiać się będą na infrastrukturze drogowej. Praca przy drogach jest obecnie na najwyższych obrotach, ze względu na naglący termin Euro 2012. Ogromna presja nie sprzyja więc zachowaniu zgodności z kodeksem pracy.
  • Transportowym – kontroli podlegać będzie przede wszystkim praca kierowców, która musi być zgodna z tachografami, a często nie jest.
  • Opieki zdrowotnej – pod lupę wzięte zostaną zakłady publiczne i niepubliczne.
  • Stacji paliw płynnych i w zakładów produkujących wyroby z włókien poliestrowo-szklanych.

Wszystkie wymienione branże dostały więc czytelny sygnał. To bardzo cenne, tym bardziej, że inspektorzy ne mają obowiązku informowania o zamierzanych kontrolach. Mogą wszcząć proces kontrolny w firmie bez wcześniejszej zapowiedzi, bez względu na porę. Ich uprawnienia pozwalają im na swobodne poruszanie się po firmie, wgląd w dokumenty firmy i pracowników, a także oględziny dostępnych w siedzibie firmy maszyn i sprzętów. Jeśli wykryją nieprawidłowości – sporządzają protokół z uchybień, który jest podstawą do wymierzenia grzywny.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *