Zakaz geoblokowania – co się zmieni?

Już wkrótce wejdzie w życie zakaz geoblokowania, a sprzedający nie będą mogli ograniczać klientom dostępu do zakupu produktów czy usług z powodu ich miejsca zamieszkania.

Geo-blocking (blokada geograficzna) to blokowanie dostępu do zakupów online produktów i usług na stronie znajdującej się w innym państwie. Taka praktyka jest uznawana za dyskryminację i będzie wkrótce zakazana w Unii Europejskiej.

tanaonte/bigstockphoto.com

Rada UE uchwaliła zakaz geoblokady na terenie krajów należących do UE. Zakaz wejdzie w życie 3 grudnia 2018 roku i od tej pory każdy użytkownik z UE będzie mógł zrobić zakupy w każdym sklepie on-line na podobnych warunkach, w tym cenowych, jak klient z kraju, do którego sklep kieruje swoją ofertę Jeżeli ograniczą dostęp lub przekierują użytkownika na inną wersję strony, to będą musieli złożyć wyjaśnienia, a także narażą się na poniesienie odszkodowań.

Jakie korzyści?

Zakaz geoblokowania oznacza dla konsumentów szerszy wybór i bardziej korzystne transakcje, również cenowo, a dla firm większe możliwości rozwoju. Nie będzie już dyskryminacji dotyczącej cen, czy możliwości sprzedaży. Nie będzie można także narzucać klientom różnych warunków płatności w zależności od obywatelstwa, miejsca zamieszkania, czy prowadzenia działalności.

Sprzedający nie będą mogli również ograniczać dostępu i oferować dyskryminacyjnych warunków (np. wyższych cen) w przypadkach, gdy:

1. Oferują sprzedaż towarów, które miałyby być doręczone do państwa członkowskiego, do którego sprzedający umożliwia wysyłkę, lub towary będą odebrane w miejscu uzgodnionym z klientem.

2. Świadczą usługi dostarczane on-line, np. usługi w chmurze (cloud computing), usługi hurtowni danych, czy hosting stron www.

3. Świadczą usługi, z których klient korzysta w kraju, w którym sprzedawca prowadzi działalność, np. usługi hotelowe, wynajem samochodów czy bilety wstępu np. na festiwale muzyczne.

Ograniczenia

Rozporządzenie nie obejmie póki co usług polegających na dostępie i użytkowaniu treści objętych prawem autorskim oraz na kupowaniu w formie niematerialnej utworów będących pod ochroną praw autorskich (np. oprogramowania, muzyki przesyłanej za pomocą streamingu, e-booków, gier internetowych). Jednak do tych produktów i usług Komisja jednak powróci dwa lata od wejściu w życie nowego rozporządzenia, oceni skutki zmian i podejmie decyzję, czy nowych przepisów nie zastosować również w przypadku powyższych produktów i usług.

Rozporządzenie nie dotyczy również innych usług, np. finansowych, transportowych, audiowizualnych, czy zdrowotnych. Nie będzie także zabronione różnicowanie cen. Sprzedający będą więc mogli oferować różne warunki (w tym ceny) konkretnym grupom klientów na konkretnym terytorium. Nie będą też musieli dostarczać klientom towarów poza obszar państw członkowskich, do których oferują dostawę.

Nowe rozporządzenie o zakazie geoblokowania z pewnością usunie bariery w swobodnym przepływie towarów i usług sprzedawanych on-line i pozwoli konsumentom na korzystniejszy wybór, zarówno jeśli chodzi o cenę, jak i asortyment.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.