Zasada dobrego sąsiedztwa

Jeśli dany obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, aby można było na nim cokolwiek wybudować, trzeba uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Jednym z tych warunków jest zasada dobrego sąsiedztwa, zwana także zasadą kontynuacji funkcji.


Zasada dobrego sąsiedztwa jest jednym z pięciu warunków branych pod uwagę przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, zwanej popularnie wuzetką. Pozostałe warunki decyzji są następujące: teren ma dostęp do drogi publicznej; teren jest uzbrojony lub uzbrojenie jest projektowane; teren nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolniczych i leśnych na nierolnicze i nieleśne; decyzja jest zgodna z odrębnymi przepisami.

Madhourse/bigstockphoto.com

Zgodnie z zasadą dobrego sąsiedztwa należy dostosować parametry i funkcje nowych obiektów do istniejącej zabudowy. Ma to na celu zachowanie ładu architektonicznego. W związku z tym w sąsiedztwie planowanego budynku musi się znajdować co najmniej jedna działka zabudowana, żeby na podstawie tej zabudowy można było określić wymagania wobec nowych obiektów.

Obecnie trwają prace nad zmianami przepisów dotyczących tego warunku. Decyzja o warunkach zabudowy ma być wydawana tylko wtedy, gdy działka, która ma być zabudowana, graniczy bezpośrednio z inną zabudowaną działką bokiem o długości co najmniej 4 m. Dotychczasowe przepisy z założenia też miały się odnosić do sąsiedztwa bezpośredniego, lecz w praktyce nieraz wystarczało, że zabudowane były działki położone w pobliżu, lecz nie bezpośrednio sąsiadujące.

Planowane zmiany budzą obawy ze względu na to, że mogą stać się znaczącym utrudnieniem przyszłych inwestycji budowlanych. Obecnie obowiązujące decyzje wygasną za dwa lata. Później ich uzyskanie może się okazać znacznie trudniejsze, gdyż wszystko będzie zależało od sąsiedztwa. Zmian szczególnie obawiają się deweloperzy, którzy już zakupili grunty pod budowę, a niektóre ich działki nie spełniają nowych wymagań. Problemem też może być sytuacja, gdy inwestor, który już otrzymał tzw. wuzetkę, z jakichś powodów nie będzie mógł rozpocząć lub kontynuować planowanej budowy. Zablokuje to działania właścicieli sąsiadujących działek. Natomiast sprzedaż takiej działki może się okazać bardzo trudna lub wręcz niemożliwa.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *