Grzybobranie – czego nie robić, by nie zapłacić kary?

Zbieranie grzybów należy do popularnych sposobów spędzania wolnego czasu. Warto pamiętać, że grzybobranie prawnie dozwolone jedynie w lasach państwowych. Inaczej jest w sytuacji, gdy zalesiony teren należy do osoby prywatnej. W takich miejscach zebranie grzybów w miejscach zabronionych grozi karą nagany lub grzywny. Karę podczas grzybobrania otrzymać można także w innych przypadkach.


Do jednego z najpoważniejszych wykroczeń, którego można dopuścić się podczas grzybobrania, należy zbieranie gatunków grzybów znajdujących się pod ochroną. Należą do nich m.in. maślak trydencki oraz niektóre z rodzajów grzybów smardzowatych. Pełna lista gatunków znajdujących się pod ścisłą lub częściową ochroną zawiera 232 pozycje, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów na podstawie artykułu 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Za zbieranie gatunków objętych ochroną należy liczyć się z mandatem wynoszącym maksymalnie 500 złotych. Wysokość grzywny zależy od ilości zebranych grzybów. W przypadku, gdy sprawa zostanie skierowana na drogą sądową, kara wynieść może nawet 5 tysięcy złotych. Mandat otrzymać można od straży miejskiej lub leśnej. Warto wiedzieć, że zbieranie grzybów pod ochroną jest zabronione zarówno w państwowych, jak i prywatnych lasach.

Podczas zbierania grzybów należy szczególną uwagę zwrócić na ściółkę leśną. Jej rozgarnianie, a także niszczenie grzybów i grzybni podlega karze grzywny lub nagany, zgodnie z artykułem 163 Kodeksu wykroczeń.

Zabroniona jest także jazda samochodami po drogach leśnych. Wyjątek to drogi, na których ruch pojazdami silnikowymi jest dopuszczony, na co wskazują odpowiednie drogowskazy.

Wybierając się do lasu na grzyby, warto pamiętać także o zakazie spuszczania psów ze smyczy. Według artykułu 30 ust. 1 pkt 3 ustawy o lasach, puszczanie psów luzem podlega karze grzywny lub nagany. Wyjątkiem są polowania.

Szczegółowe informacje na temat zakazów i nakazów obowiązujących podczas przebywania w lesie znaleźć można w XIX rozdziale Kodeksu wykroczeń, dotyczącym szkodnictwa leśnego, polnego i ogrodniczego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *