Jak prawo chroni zwierzęta?

Zwierzęta nierzadko narażone są na okrutne traktowanie ze strony człowieka: topienie szczeniąt, pozostawienie psa w samochodzie w upalny dzień, traktowanie kota jak worka treningowego, głodzenie bydła czy spełnianie swoich fantazji poprzez strzelanie do rysia bądź dzika to niestety polskie realia. Niemal wszystkie organizacje prozwierzęce twierdzą, że kary za znęcanie się nad zwierzętami są zbyt niskie w naszym kraju. W jaki sposób polskie prawo chroni zwierzęta?

Ustawa o ochronie zwierząt określa znęcanie się nad zwierzętami jako zadawanie bądź świadome dopuszczenie do zadawania bólu albo cierpienia (umyślne okaleczenie, zranienie, bicie twardymi i ostrymi przedmiotami, utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowych, złośliwe straszenie). Znęcaniem jest też utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniej ilości pokarmu i wody przez czas wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Prawa zwierząt

tot. Hanna Alandi/bigstockphoto.com

Najnowsze przepisy dotyczące ochrony zwierząt weszły w życie 1 stycznia 2012 roku. Nowelizacja wyżej wymienionej ustawy nałożyła nowe obowiązki na właścicieli pupili oraz zaostrzyła kary za ich złe traktowanie. Na mocy nowej ustawy o ochronie zwierząt sąd może też skazać za kontakty seksualne ze zwierzęciem i wystawianie zwierząt na działanie zjawisk atmosferycznych, zagrażających ich życiu.

Pojawiły się nowe środki karne w postaci: ustalonego z mocy orzeczenia sądowego całkowitego zakazu posiadania zwierząt przez nawet 10 lat, przepadku zwierzęcia, zakazu wykonywania określonego zawodu czy prowadzenia określonej działalności. Tego rodzaju kara może być nałożona na sprawców przestępstw związanych z nielegalnym ubojem, zabijaniem czy uśmiercaniem zwierzęcia. Sąd wprowadzi zakaz posiadania pupila przez dłuższy czas przede wszystkim w przypadkach szczególnego okrucieństwa sprawcy znęcania się.

Nadal obowiązują również kary pieniężne: od 500 zł do 100 tys. zł. nawiązki do zapłaty na rzecz ochrony zwierząt.

Zabicie zwierzęcia bądź znęcanie się nad nim to przestępstwo, za które grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli dokonanie takiego czynu wiązałoby się ze szczególnym okrucieństwem, to sprawcy grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Przepisy zawarte w wyżej wymienionej ustawie mają chronić życie i dobrostan pupili.

W polskim prawie jest wiele przepisów mających na celu ochronę zwierząt, choć podstawowym aktem prawnym w tej kwestii jest ustawa o ochronie zwierząt. Nie zapominajmy jednak także o przepisach prawa łowieckiego i regulacjach obejmujących zakaz polowania w czasie ochronnym, zakaz polowania z użyciem niedozwolonych środków łowieckich jak np. trucizny, wnyki, środki i materiały wybuchowe oraz prawie dotyczącym wód i ryb (ustawa o rybactwie śródlądowym) czy aktach prawnych dotyczących ochrony przyrody.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *