Jak złożyć wniosek o 500 zł na dziecko?

Już za niecały miesiąc wchodzi w życie program Rodzina 500 Plus. Dlatego już dziś odpowiadamy na pytania: gdzie złożyć wniosek, w jakim terminie, jak go przygotować i jakich warunków formalnych należy dopilnować.

Rządowe 500 zł na dziecko będzie należało się: rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, żyjącym w małżeństwie, konkubinacie bądź samotnie. W przypadku dzieci adoptowanych wyżej wymienione świadczenie będzie przysługiwać rodzicom adopcyjnym na identycznych zasadach, jak w przypadku dzieci biologicznych. Ustawa PiS wejdzie w życie 1 kwietnia 2016 roku i od tego momentu rząd będzie przyznawał świadczenia wychowawcze.

Wniosek o 500 zł na dziecko

fot. Morganka/bigstockphoto.com

Aby dostać 500 zł na dziecko w ramach programu Rodzina 500 Plus, trzeba wypełnić odpowiedni wniosek. Dokument opublikowany niedawno przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej liczy aż kilkanaście stron.

Wnioski można składać już od kwietnia 2016 r. w gminie zamieszkania. Wniosek będzie mógł złożyć tylko jeden rodzic. Oprócz danych rodzica takich jak imię, nazwisko, PESEL, a także stan cywilny czy obywatelstwo, we wniosku będzie trzeba umieścić dane na temat dziecka bądź dzieci, na które chcemy pozyskać świadczenie. Rodzić będzie musiał też potwierdzić, że jego dzieciom nie przysługują inne świadczenia wychowawcze. Do wniosku należy dołączyć również oświadczenie o dochodach w roku kalendarzowym, poprzedzającym okres, w którym ubiegamy się o świadczenie.

Pamiętajmy, że świadczenie 500 zł przysługuje na drugie i kolejne dziecko bez żadnego progu finansowego, a także na pierwsze, lecz tylko wówczas, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł na rękę (lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Pieniądze będą wypłacane aż do momentu ukończenia przez dane dziecko 18 roku życia.

Wniosek o świadczenie z programu będzie można złożyć m.in. przez bankowość elektroniczną lub w urzędzie gminy, w której mieszkamy. Wsparcie finansowe na dziecko będzie wypłacał rodzinom urząd miasta lub gminy, ośrodek pomocy społecznej bądź centra do realizacji świadczeń socjalnych. Wniosek trzeba będzie ponawiać co roku w miejscu zamieszkania, a do programu Rodzina 500 Plus będzie można dołączyć w dowolnym momencie. Wniosek złożony w pierwszych 3 miesiącach będzie pozwalał na pobranie świadczenia wstecz, czyli z wyrównaniem od kwietnia. W kolejnych miesiącach 500 zł będzie wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Rodzic mieszkający w innym państwie UE może tam złożyć wniosek o wsparcie finansowe dla swojej rodziny, a następnie tamtejszy organ poinformuje o tym marszałków województw w Polsce i przekazując te informacje do właściwej gminy.

Rodzice składający wniosek o comiesięczne 500 zł na dziecko będzie musiał informować o każdej zmianie miejsca zamieszkania, a także o każdej innej zmianie, która będzie miała wpływ na prawo do pobierania wsparcia.

One Response to “Jak złożyć wniosek o 500 zł na dziecko?

  • jesteśmy małżeństwem, lecz razem nie mieszkamy ja samotnie wychowuje dziecko, nie mamy rozwodu, nie mam alimentów, mój dochód to 1100 netto. Czy mogę starać się o 500+ na dziecko i na jakiej zasadzie?,

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.