Czym zajmuje się radca prawny?

Profesja radcy prawnego znana jest każdemu, ale jakie są kompetencje takiego specjalisty i czym właściwie się zajmuje – na to pytanie nie wszyscy znają odpowiedź. Po przeczytaniu niniejszego artykułu wszystko będzie jasne.

Uzyskaniu tytułu radcowskiego poprzedzone jest wieloletnimi studiami prawniczymi oraz uzyskaniem uprawnień. Dopiero po odbyciu aplikacji radcowskiej i złożeniu ślubowania radca prawny zostaje wpisany na listę i może prowadzić działalność. Zasady pracy radcy prawnego zostały dokładnie określone w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Historia tego zawodu sięga 1961 roku i stale się rozwija o nowe uprawnienia. Każdy radca prawny podczas rozprawy sądowej występuje w specjalnej todze, będącej jego strojem urzędowym. Togę radcy prawnego wyróżnia niebieski żabot.

Definicja wskazuje, że radca prawny to prawnik oferujący pomoc w zakresie przepisów prawa. Usługi kierowane są zarówno do osób fizycznych, jak i firm oraz jednostek organizacyjnych. Głównym zadaniem radcy prawnego jest udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych oraz projektów aktów prawnych. Ponadto radca może reprezentować klienta jako pełnomocnik przed sądem bądź urzędem. Radcowie działają na zasadach samorządu zawodowego. Kontrolę nad działalnością poszczególnych radców sprawują okręgowe izby radców prawnych i Krajowa Izba Radców Prawnych.

Radca prawny

Goodluz/bigstockphoto.com

Bardzo często pojawia się pytanie o różnicę między adwokatem a radcą prawnym. Adwokat nie ma uprawnień do świadczenia pomocy prawnej w stosunku pracy, co jest najważniejszą częścią działalności radcy. Natomiast w ostatnim czasie radca prawny uzyskał więcej uprawnień w przypadku reprezentowania klienta przed sądem lub urzędem. Dotychczas mógł samodzielnie prowadzić sprawy administracyjne, cywilne, gospodarcze, pracownicze oraz administracyjno-sądowe. Po rozszerzeniu uprawnień radca prawny może być wynajęty jako obrońca przy wykroczeniach czy do prowadzenia spraw rodzinnych. Istnieje też możliwość skorzystania z usług radcy prawnego przy sprawach karnych i karno-skarbowych, ale tylko wtedy, gdy radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.