Czym jest hipoteka przymusowa?

Samphire/bigstockphoto.com

Przy kupnie mieszkania bądź domu każdy powinien zajrzeć do przypisanej do niego księgi wieczystej. To tam bowiem znajduje się informacja o tym, czy na nieruchomości nie ciąży żadna hipoteka. Ta informacja dla kupców ma ogromne znaczenie. Jeżeli bowiem zdecydują się oni na zakup obciążonego mieszkania, przejmują jednocześnie obowiązek spłaty zadłużenia.

Hipoteka przymusowa – co to jest?

Zwykła hipoteka umowna jest zobowiązaniem, na które godzą się obie strony – właściciel mieszkania oraz bank. Jak można domyślić się z nazwy, hipoteka przymusowa nie wymaga zgody jednej ze stron. Tą stroną jest osoba, do której należy nieruchomość. Wpisywana jest ona zatem do księgi wieczystej bez względu na to, czy właściciel mieszkania tego chce, czy nie.

Podstawy do nałożenia hipoteki przymusowej

Przede wszystkim właściciel mieszkania musi być zadłużony. Jeżeli nie spłaca swojego zobowiązania, może dojść do postępowania egzekucyjnego. Wówczas, na podstawie wyroku orzeczenia sądu, ugody przed osobą prowadzącą mediację, postanowienia prokuratora albo decyzji administracyjnej, do księgi wieczystej posiadanego przez dłużnika mieszkania, zostanie wpisana informacja o hipotece przymusowej. Co ważne, jeżeli zadłużony jest właścicielem jedynie części mieszkania, hipoteka przymusowa zostanie nałożona na jego udziały.

Jak taki wpis wpływa na sprzedaż nieruchomości?

Hipoteka, niezależnie od tego czy jest umowna czy przymusowa, nigdy nie jest nałożona na dłużnika. Zawsze dotyczy ona mieszkania. Gdy zmienia ono właściciela, wówczas przechodzi ona razem z mieszkaniem w ręce jego nabywcy. A zatem kupiec nieruchomości jest zobowiązany do tego, aby dług spłacać. Jak można się zatem domyślić – hipoteka znacznie utrudnia sprzedaż nieruchomości. Nikt nie chce bowiem nabywać praw do nowego mieszkania w pakiecie z obowiązkiem spłaty długów jego starego właściciela. Dlatego księgi wieczyste są skrupulatnie sprawdzane przez potencjalnych kupców.

Rzadko zdarza się sytuacja, w której kupujący godzi się na zakup mieszkania z hipoteką (cena nieruchomości powinna być pomniejszona o wysokość zadłużenia) i podejmuje się jej spłaty. Wówczas należy załatwić od wierzyciela dokument, który potwierdza kwotę, na jaką zadłużone jest mieszkanie bądź dom.

Jak wykreślić hipotekę przymusową?

Jeżeli planujesz sprzedaż mieszkania bądź po prostu chcesz pozbyć się hipoteki z jego księgi wieczystej, powinieneś jak najszybciej spłacić dług. Kiedy to zrobisz, udaj się do wierzyciela, aby wydał Ci zgodę na skreślenie hipoteki przymusowej. Będzie to podstawa do dalszych działań. Następnym krokiem będzie udanie się do sądu, aby złożyć specjalny wniosek o wykreślenie hipoteki. Pamiętaj, aby uiścić również opłatę sądową.

Jaki jest cel nakładania hipoteki przymusowej na dłużnika? Oczywiście jest to wymuszenie na nim, aby jak najszybciej zaczął spłacać zobowiązanie. Nieruchomość to cenna część majątku, stąd przekonanie o skuteczności takiego działania.

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.