Ekologiczna dokumentacja klimatyzacji

Ekologiczna dokumentacja klimatyzacji

Klimatyzacja w wielu firmach czy instytucjach jest już standardem. Można ją spotkać, choć rzadziej, także w prywatnych mieszkaniach. Jednak źle użytkowana jest zagrożeniem dla środowiska.

I to właśnie skłoniło Unię Europejską do podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska. Gazy, które wydobywają się z nieszczelnych urządzeń klimatyzacyjnych zanieczyszczają atmosferę. Nie można więc dopuścić do tego, by zjawisko to pozostawało bez kontroli. Dlatego UE wprowadziła nowe rozporządzenie dotyczące klimatyzacji, na straży nowych przepisów, które wejdą w życie w 2012 roku, miałoby stać w Polsce 50 inspektorów ochrony środowiska.

Będą oni upoważnieni do nakładania kar na użytkowników klimatyzacji, którzy dopuścili się zaniedbań. Aby takowych uniknąć UE wprowadziła wymóg ekologicznego dokumentowania klimatyzacji. Dokumentacja gromadzona byłaby na podstawie regularnych przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych. Dokonywać ich będą certyfikowani serwisanci, a tych jak na razie jest o 12 tysięcy za mało. Można się więc spodziewać, że prace konserwacyjne nie będą tanie.

Prowadzenie dokumentacji urządzenia klimatyzacyjnego przez jego właściciela będzie obowiązkowe. Za nieprzestrzeganie przepisów będzie można otrzymać mandat w wysokości nawet 40 tys. zł.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *