Kodeks pracy pod lupą pracodawców

Kodeks pracy pod lupą pracodawców

Pracodawcy RP zgłosili do sejmowej komisji Przyjazne Państwo kilka uwag odnośnie kodeksu pracy. Chcą wprowadzenia zmian, które ich zdaniem znacznie poprawiłyby funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Według Pracodawców RP kilka zapisów znajdujących się w kodeksie pracy znacznie utrudnia im poprawne funkcjonowanie. Po pierwsze to urlopy na żądanie. Organizacja dąży do tego, by zmniejszyć ich liczbę dni z 4 do 2. Dla pracowników byłoby to dużym ograniczeniem. Pracodawcy twierdzą jednak, że niezapowiedziane urlopy dezorganizują pracę i chcą, by pracownicy przynajmniej dzień wcześniej o nich informowali. Pracodawcy roszczą sobie również prawo do odmowy dnia wolnego.

Postulują też możliwość przyznawania zawiadomień o nakładanych karach na piśmie. Pracownik miałby w takim przypadku 14 dni na skierowanie sprawy do sądu. Po czym zatrudniający na wniosek pracownika mógły cofnąć karę. Obecne procedury są zbyt skomplikowane, dlatego część przedsiębiorców woli od razu zwolnić podwładnego. Nowe zapisy miałyby zmienić tę sytuację.

Kwestią, którą poruszyła organizacja jest też konieczność wstępnych badań lekarskich. Kodeks pracy jasno mówi, że pracodawca jest zobligowany do skierowania podwładnego do lekarza medycyny pracy w momencie jego przyjęcia do pracy. Nawet wtedy, kiedy pracownik przywracany jest na poprtzednie stanowisko kilka dni po rozwiązaniu poprzedniej umowy. Pracodawcy RP dażą więc do ustanowienia obowiązku badań lekarskich, jeśli pracownik pozostawał bez zatrudnienia dłużej niż miesiąc.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *