Mało czasu na wnioski o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii

Od 30 marca 2019 roku ubiegać można o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Termin na złożenie wniosku dla osób, które przebywały w UK przed 31 grudnia 2020, mija 30 czerwca 2021 roku. Imigrantom, którzy nie złożą wniosku w tym czasie, może grozić deportacja.

Kończy się możliwość wnioskowania o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii

Już tylko kilka dni zostało do końca terminu składania wniosków o status osoby osiedlonej (settled status) lub tymczasowy status osoby osiedlonej (pre-settled status) w Wielkiej Brytanii. Osoby, które nie złożą wniosku w tym czasie, muszą liczyć się z konsekwencjami. Deportacja nie grozi jednak imigrantom, którzy rozpoczęli proces ubiegania się o status, ale do końca czerwca nie otrzymali jeszcze decyzji.

Jak wynika z danych na koniec maja, liczba osób, które nie złożyły wniosku, umożliwiającego legalny pobyt w Wielkiej Brytanii, jest niewielka. Dotychczas status nadano 5,27 milionom osób. 975,2 tysięcy wniosków zostało złożone przez polskich obywateli.

Kto może otrzymać status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii?

O status osoby osiedlonej mogą starać się osoby, które przebywały na terenie Wielkiej Brytanii nieprzerwanie przez 5 lat. Pozostałym osobom, które wykazać mogą krótszy pobyt, nadawany jest tymczasowy status osoby osiedlonej, który może zmienić się wraz z przekroczeniem wspomnianego terminu.

Status osoby osiedlonej i tymczasowy status osoby osiedlonej zastępują kartę rezydenta i kartę stałego pobytu. W efekcie wniosek o nadanie statusu muszą ubiegać się także osoby legitymujące się wspomnianymi uprawnieniami.

O status osoby osiedlonej mogą starać się również osoby, które aktualnie nie przebywają aktualnie na terenie kraju, ale chciałyby zachować prawa nabyte przed końcem okresu przejściowego po Brexicie. Oznacza to brak konieczności uzyskiwania wizy w razie wjazdu do Wielkiej Brytanii, a także legalną pracę na terenie Zjednoczonego Królestwa.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.