Nowa definicja skrzyżowania stwarza problemy

Kolejne zmiany w polskim Prawie o ruchu drogowym wprawiają w zakłopotanie wiele osób. Wprowadzona przez rząd nowelizacja zmienia bardzo ważne definicje — chodzi bowiem o skrzyżowanie oraz drogę. Niestety ze zmianami wiąże się jednak szereg problemów i wątpliwości. Eksperci wskazują też na zaskakująco krótkie vacatio legis, utrudniające odpowiednie przygotowanie infrastruktury i wprowadzenie koniecznych zmian.

Nowe przepisy i nowe skrzyżowania

Zmieniają się definicje, co sprawia, że na polskich drogach pojawiają się nowe skrzyżowania. Wiele osób jest zdezorientowanych, ponieważ zasady te nie są w pełni jasne. 

Dotychczasowa definicja skrzyżowania wskazywała, że jest to:

„przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lub rozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia; określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogą stanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną”.

Wskutek wprowadzonej nowelizacji definicja zmieniła się. Teraz jest to „część drogi będącą połączeniem dróg albo jezdni jednej drogi w jednym poziomie, z wyjątkiem połączenia drogi o nawierzchni twardej z drogą o nawierzchni gruntowej lub z drogą wewnętrzną”.

W efekcie skrzyżowaniami stały się także miejsca, gdzie występują połączenia między jezdniami, na przykład służące do zawracania. Nie musi do nich dochodzić inną droga. Co więcej, punktem wyjściowym w przepisach dotyczących skrzyżowań staje się nie jezdnia, lecz droga, która jest pojęciem znacznie szerszym. 

Wrześniowe zmiany wprowadzają także nowy rodzaj przejścia dla pieszych. Jest to przejście sugerowane, czyli miejsce, przez które pieszy może przejść, ale na którym nie ma pierwszeństwa. Oznacza to nowe prawa oraz obowiązki tych uczestników ruchu, również jeśli chodzi o przekraczanie dróg dla rowerzystów. W takiej sytuacji piechurzy mają już pierwszeństwo.

Zmiany wywołują wiele problemów i wątpliwości. Duże znaczenie ma to, że weszły w życie już 21 września jako następstwo nowelizacji z 5 sierpnia tego roku. Trudno więc mówić o czasie potrzebnym na przygotowanie — zarówno po stronie uczestników ruchu, jak i policji, która musi przecież egzekwować przestrzeganie przepisów. Okazuje się, że z tym też są trudności.

 Problemy z nowymi przepisami 

Zbyt szybko wprowadzone zmiany są dużym utrudnieniem dla kierowców i innych uczestników ruchu. Nowelizacja wpłynęła także na wiele istniejących zapisów Prawa o ruchu drogowym. W efekcie w pewnych przypadkach trudno jest jednoznacznie określić, czy dane miejsce jest skrzyżowaniem i jak w związku z tym powinni zachować się uczestnicy ruchu. Mariusz Wasiak z Komendy Głównej Policji, który jest ekspertem z zakresu ruchu drogowego, potwierdza, że zmiany są problematyczne. Co więcej, policja wystosowała nawet pismo do ministra infrastruktury z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *