Nowe obowiązki i zakazy dla kierowców i pieszych

Nadchodzące zmiany związane z nowelizacją Prawa o ruchu drogowym dotyczą nie tylko kierowców, ale również pieszych.  Nowe regulacje prawne zmieniają definicję chodnika, bo od 21 września ma on być przeznaczony wyłącznie dla pieszych. Jednak prawo przewiduje pewne wyjątki.  Przyzwyczajenie się, a nawet zrozumienie nowych zasad nie będzie łatwe dla nikogo, a więc może panować spora dezorientacja. Jak należy traktować kwestie, które mają wejść w życie 21 września?

Chodnik wyłącznie dla pieszych?

Zgodnie z prawem, które zacznie obowiązywać zmienia się definicja chodnika. W starych regulacjach brzmi ona: chodnik — część drogi przeznaczona do ruchu pieszych. Wedle nowych przepisów przyjmuje ona definicję: chodnik — część drogi dla pieszych przeznaczona wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Czy słowo „wyłącznie” oznacza, że na chodnikach będzie całkowity zakaz parkowania? Nie będzie można wjechać na niego rowerem, hulajnogą elektryczną czy jednokołowcem? Okazuje się, że niezupełnie, szykują się tu ciekawe zmiany.

Zmiana terminologii w Kodeksie drogowym ma w  przyszłości pomóc projektować drogi dla pieszych, aby składały się z jasno wydzielonych części, czyli chodnika – dla pieszych, pasa technicznego – np. do parkowania samochodów. Według nowych przepisów droga dla pieszych może składać się tylko z chodnika albo  posiadać wydzielone „strefy”.

Nowe rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych dodaje możliwość budowy chodników o szerokości metra, jeśli warunki nie pozwalają na inną opcję. Możliwość budowy wąskich chodników i nowa definicja chodnika ma na celu niedopuszczenie do sytuacji, w której kierowcy będę zastawiać go autami uniemożliwiając swobodne poruszanie się pieszych.

Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury tłumaczą, że na chodnik nie będzie można wjechać autem, ale na drogę dla pieszych już tak — zostało to określone w art. 47 Prawa o ruchu drogowym:

„Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że:

1) na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju;

2) szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;

3) pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni”.

Czego nowe przepisy zabraniają pieszym?

• przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu o ograniczonej widoczności drogi;

• przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów;

• przechodzenia przez jezdnię lub drogę dla rowerów w miejscu, w którym urządzenie zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych lub rowerów od jezdni lub drogi dla rowerów, bez względu na to, po której stronie jezdni one się znajdują;

• zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;

• korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektrycznego  podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnie, drogę dla rowerów lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, drodze dla rowerów, torowisku lub przejściu dla pieszych.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *